Think ahead

file

U Grundfosu se uvek fokusiramo na dugoročnu perspektivu.

Ne samo da vodimo tržište pomoću naše tehnološke dalekovidosti, već gledamo svako rešenje koje isporučimo u smislu budućnosti. Razmišljamo unapred, a zajedno sa našim kupcima, razvijamo najbolje moguće rešenje za dugoročni rad. Poslovni odnos sa Grundfosom je odnos partnerstva i dugotrajne podrške.

Naš mentalitet razmišljanja unapred je podržan na nivou kompanije gde se svi zaposleni ohrabruju da učestvuju u stvaranju novih ideja. Grundfos se takođe brine o stalnoj edukaciji svih u organizaciji.

I naša predanost razmišljanju unapred ide ceo krug, jer reinvestiramo našu dobit u razvoj budućih rešenja.

PLANIRANJE ZA BUDUĆNOST

Shvatanje situacije
Grundfos SE1 i SEV pumpe za otpadne vode imaju integrisane senzore za merenje radnih parametara, uključujući temperaturu motora, sadržaj vode u ulju i vlage u motoru. Praćenje njihovog statusa omogućava preventivno održavanje, smanjujući skupe zastoje.

Serviseri
Grundfos vidi servis kao nešto što mora biti brzo, efikasno, fleksibilno - i po pravoj ceni. Mnogi kupci mogu znatno uštedeti odabirom dobavljača pumpe sa najprimerenijim ugovorom o pružanju servisa.

To uključuje gradove, koji mogu učiniti velike uštede sa Grundfos servisnim ugovorom. Takvi ugovori uključuju temeljnu godišnju inspekciju i tekuće održavanje instalacija kao što su postrojenja za otpadne vode i pumpne stanice.

Kontinuirana obuka
Poul Due Jensen Academy je Grundfosova vlastita obrazovna ustanova. I Grundfosovi zaposleni i kupci imaju koristi od kontinuiranog učenja koje se ovdje obavlja. Polaznici iz celog sveta obučavaju se u prodaji, tehničkim primenama, komunikaciji i još mnogo čemu. Glavna akademija je u Danskoj, sa satelitima u Kini i Rusiji.

Izgradnja partnerstva
Dobar servis i odgovarajuća rešenja čine temelj trajnih odnosa sa kupcima ili partnerstva. To je važan element Grundfosovog cilja. Kroz istraživanje i razvoj proizvoda možemo osigurati da naši kupci dobiju vidljive prednosti i rešenja koja su sigurna za budućnost, izdržljiva i ekološki prihvatljiva.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati