Fokus na emisiju CO2

Hormbaek_enge_01

"Minimizacija tragova ugljenika iz Vaše kompanije ima smisla. Ne samo u smislu postati zeleniji, već i zbog uključene finansijske koristi"

U okviru nabavke u GRUNDFOSU ne samo da imamo odgovornost prema poreklu proizvoda ili delova, mi smo odgovorni i prema društvu i životnoj sredini. To je razlog zašto GRUNDFOS odeljenje nabavke želi da bude odgovorno kao aktivan partner koji inspiriše dobavljače da mere i smanje emisiju CO2 i da budu odgovorni i prema budućnosti.

Tokom decenija, od kompanija se zahtevalo da dodaju sve više i više parametara za servisiranje tržišta. Faktori kao što je cena, brzina, kvalitet, flesibilnost, jedinstvenost postali su važni konkurentni parametri i dolaze iz “reda dobitnika” do “reda kvalifikacija”. Trend smanjanja resursa , itd. utiče na naše potrošače i tera nas da se zapitamo: “šta radite da biste zaštitili životnu sredinu?” U GRUNDFOSu, održivost se prebacuje “reda dobitnika” do “reda kvalifikacije” i sa ponosom kažemo: “Mi radimo nešto”. To je putovanje, a put je dug. Međutim, ako čekate, zaostaćete za ostalima. GRUNDFOS ne želi to da rizikuje.

Ovde možete da pročitate više o fokusu na emisiju CO2

Kliknite ovde za .pdf verziju

Primer proračuna.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati