Elektoronska zamena podataka (SAP R3)

U nastavku možete da pročitate o našim EDI smernicama, EDIFACT Standardima 92.1 i D96.A - vezano za porudžbinu, potvrdu porudžbine, fakture - za SAP R3.

Ako imate bilo kakva pitanja molimo kontaktirajte odeljenje nabavke Grupe: grouppurchase@grundfos.com

Porudžbina D96A

Odgovor na porudžbinu D96A

Poruka o fakturi D96A

Izveštaj o zalihama D96A

Izveštaj o zalihama za Grundfos prognozu D96A

edi

    Facebook Twitter LinkedIn