Okvirni dogovori i dopune

file

GRUNDFOS cilj je da razvije radne veze sa našim dobavljačima

ovo predstavlja viziju i vodeće principe na kojima je zasnovana filozofija GRUNDFOS poslovanja. Najvažnije je da naši dobavljači shvate da su naši partneri i da moramo da delimo našu posvećenost ovim osnovnim principima.

Pre početka poslovanja sa Grundfosom naši dobavljači moraju da budu odobreni od strane GRUNDFOS organizacije nabavke. Poslovanje sa GRUNDFOSom mora da se zasniva na okviru koji je naveden u dokumentima koji slede.

Grupni okvirni dogovor opisuje naše zahteve prema snabdevačima sa kojima poslujemo. To uključuje opšta poslovna očekivanja kao i zahteve koji se odnose na načine isporuke, kvalitet i CSR. Za više detalja o sadržaju Okvirnog dogovora, molimo Vas kontaktirajte odeljenje nabavke.