Obeležavanje i pakovanje robe

Obeležavanje i pakovanje robe

U procesu ili gotova roba

mora biti spakovana na odgovarajući način kako bi se zaštitila od oštećenja. Sva ambalaža i označavanje koje obezbeđuje dobavljač moraju biti u skladu sa standardima i propisima.

Sve palete, karike i nosači koje koriste dobavljači za isporuku GRUNDFOS robe moraju biti u skladu sa sledećim standardima:

Drvena ambalaža - Kvalitet i zahtevi

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati