Kod ponašanja dobavljača

GrA9199_la

Kod ponašanja dobavljača

GRUNDFOS ceni odgovornost svojih dobavljača, i želimo da i oni dosegnu visoke standarde baš kao i mi. Verujemo u komunikaciju i dijalog kao snažno razvojno sredstvo, i zbog toga ohrabrujemo i podržavamo naše dobavljače kada je u pitanju postavljanje ambicija i odgovornih ciljeva.

Kod ponašanja dobavljača uključen je u okvirni dogovor grupe, i zbog toga svi dobavljači neposrednih materijala za Grundfos moraju biti u skladu sa očekivanjima i zahtevima koda.

GRUNDFOS je potpisao UN Global Compact i zbog toga je naš kod o ponašanju dobavljača baziran na okvirama tih zahteva. Kao i UN Global Compact, tako i naš kod ponašanja dobavljača navodi minimalne zahteve koje su prihvatljivi za Grundfos kada su u pitanju sociološke i etičke norme kod dobavljača, pa stoga sama saglasnost ne znači i svetski nivo u okviru sociološke odgovornosti. Saglasnost sa kodom ponašanja dobavljača je zahtev za razvoj veza između Grundfosa i naših dobavljača, pa je tako to ujedno i osova za postizanje još ambicioznijih zajedničkih ciljeva.

Ovde možete da čitate o Kodu ponašanja dobavljača