Šta kupujemo - Direktno

Direktno

Direktni materijali u GRUNDFOS Grupi definisani su kao proizvodi koji su deo naše proizvodnje.

Kupovina direktnih materijala je unutar Grundfos Grupe podeljena u nekoliko grupa. Ispod ćete pronaći grupe koje su predstavljene, kao i celokupan opis kategorija/proizvda unutar grupa:

  • Metali kao što su nerđajuće ploče i zaobljeni proizvodi, bakarne žice, kablovi, aluminijum u listovima i plastifikacija.
  • Polimeri & Hemikalije kao što su sirovi ili prerađeni materijali, hemikalije, materijali za izolaciju i sirova i prerađena guma.
  • Liveni materijali od gvožđa, nerđajućeg čelika, bronze, aluminijuma, titanijuma kao i kalupi livenih rotora
  • Mehanika kao prenosi, zaptivke, ležajevi, rezervoari, ventili, opruge i magneti.
  • Elektronika kao što su aktivne i pasivne komponenete, štampane ploče, displeji, regulatori/ starteri i obnovljivi energetski sistemi.
  • Elektro mehanika kao što su motori i pumpe
  • Mašinska obrada kao što je obrada površina, metalnog lima-, zavarenih i izvrnutih delova
  • Ambalaža kao što je polimerska, drvena ili kartonska ambalaža kao i nalepnice, natpisne ploče i uputstva

Ukupna direktna nabavka Grundfosa prelazi 600 mil. Eura u godini i mogućava proizvodnju veću od 16 mil. pumpi.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati