Organizacija

Organizacija grupne nabavke

Glavni deo organizacije grupne nabavke baziran je na upravljanju grupom, što odgovara našoj strukturi sirovina koja pokriva neposredne materijale. Osim ovih druge funkcije koje pokrivaju indirektnu kupovinu, poslovnu inteligenciju i upravljanje procesima upotpunjavaju poslovnu strukturu.

Da bi se osigurala bliska saradnja i globalno prilagođavanje u okviru nabavke, lokalna uprava nabavke u proizvodnim kompanijama odgovara Nabavci Grupe kao i lokalnoj Upravi kompanije.

U okviru nabavke odgovonost dobavljača je podijeljena između grupe dobavljača i lokalnih dobavljača. Dobavljači Grupe su definisani kao dobavljači, koji isporučuju u više od jedanog proizvodnog pogona, dok su lokalni dobavljači definisani kao dobavljači, koji isporučuju samo u jedan pogon. Nabavka Grupe je odgovorna za sve dobavljače Grupe i prema tome lokalna odeljenja u sestrinskim kompanijama prodaje su odgovorni za sve lokalne dobavljače.

organizacija
Organizacija grupne nabavke