Nacrt procesa

Način na koji definišemo i radimo unutar procesa u Grupnoj nabavci je podešavanje persperktive poslovne odlučnosti.

Nacrt procesa vizuelizuje naša glavna područja odgovornosti, i identifikovani procesi opisuju kako radimo.

Tri glavna procesa identifikovana u okviru nabavke su “strateški izvor”, koji se odnosi na identifikovanje i odabir pravog dobavljača sa kojim će se poslovati; “Upravljanje odnosima dobavljača”, koji se odnosi na razvoj odnosa sa našim dobavljačima i “Operativno Upravljanje Nabavkom”, koji se odnosi na osiguravanje prave količine dobavljača u pravo vreme i mesto.

Osim toga, raspon identifikovanih pomoćnih procesa je podjednako važan da bi se osigurale visoke performanse i kvalitet unutar glavnog procesa.

Nacrt procesa grupne nabavke
Kliknite na ilustraciju gore kako bi videli uvećanu verziju slike
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati