Komunikacija

Komunikacija

Komunikacija - Politika Grupe

Grundfos će slediti aktivnu komunikacionu politiku koja se temelji na visokim etičkim principima. Politika komunikacija ima za cilj da doprinese ostvarenju opštih ciljeva Grupe, kao i za jačanje imidža Grupe prema relevantnim akcionarima.

Grundfos će nastojati da informiše zaposlene pre javnosti i da pokaže spremnost da daje kako dobre tako i manje dobre vesti. Politika Grundfosa je da se ne skreće pažnja na sebe davanjem negativnih izjava o konkurentima.

Svrha interne komunikacije sa zaposlenima na svakom nivou je da bi se osigurala najveća moguća motivacija, osećaj zajedništva i razumevanje ciljeva i aktivnosti grupe, uključujući i ulogu pojedinog zaposlenog. Informacija mora biti kratka, jasna i precizna i data što je pre moguće - ograničena samo poslovnim pregovorima, ličnim razmišljanjima ili sličnim faktorima.

Cilj eksterne komunikacije je da se Grupa pokaže kao dinamičan i pouzdan partner i poslodavac, a i kao odgovorni građanin. Grundfos želi da svet zna za njegove stavove i akcije. Aktivna, spoljna informacija je namenjena da omogući Grupi postavljanje plana na vlastitim uslovima o ključnim pitanjima.

Grundfos vizija da bude priznat kao vodeći proizvođač visoko kvalitetnih pumpi odnosi se i na stav Grupe prema pisanoj komunikaciji. Visok kvalitet je zato jedini prihvatljivi nivo jezika i komunikacije.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati