Finansijsko planiranje i kontrola

Finansijsko planiranje i kontrola

Finansijsko planiranje i kontrola - Politika Grupe

Budžet Grupe i informacioni sistem će se stalno prilagođavati kako bi podržali kratkoročno i dugoročno planiranje u Grupi, segmentu, regionalnom nivou i nivou preduzeća. Finansijske funkcije Grupe osiguravaju da se odluke o operacijama mogu temeljiti na relevantnim i tačnim informacijama i analizama.

Velike investicije uvek moraju da se temelje na analizama troškova i drugim relevantnim finansijskim analizama. Ako je ikako moguće, Grupa će pratiti ove analize kada je ulaganje izvršeno.

Izveštaji profitabilnosti proizvodne linije moraju biti razrađeni za sve proizvodne kompanije i ažurirani proračuni Grupe moraju biti napravljeni za sve glavne proizvodne linije.

U svom strateškom planiranju, segmenti će osigurati da se obave relevantne analize troškova za pojedine glavne strategije, uključujući i godišnje analize doprinosa za segmente proizvodnih linija.

Funkcija kontrolora se obavlja jednom godišnje ili prema potrebi, unutrašnja kontrola procesa Grupe, računovodstvenih i informacionih sistema.

Transferne cene grupe će biti odlučene prema "jednak za sve" principu u OECD smernicama o transfernim cenama.

Transferne cene obično će se pregovarati jednom godišnje između kupovne i prodaje kompanije. Jednom godišnje, dokumentacija transfernih cena mora biti uspostavljena za moguće korišćenje od strane lokalnih poreznih vlasti.

Grundfos kompanije će pratiti lokalni zakon koji uređuje godišnje račune, kao i smernice Grupe za prikazivanje godišnjih računa. U slučaju da su ove dve u sukobu, Grundfos kompanija mora da sledi lokalno zakonodavstvo o godišnjim računima.

Kontrolor je odgovoran za sprovođenje - najmanje jednom godišnje - unutrašnje kontrole svih kompanija u Grupi prema odobrenim uputstvima za unutarašnju kontrolu Grundfos Grupe. Tokom ove unutrašnje kontrole Grundfos Management A/S kontrolori moraju imati pristup svim informacijama, osim informacija o plati i penziji koja se odnosi na direktora ili generalnog direktora kompanije.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati