Informaciona tehnologija (IT)

Informaciona tehnologija (IT)

Informaciona tehnologija (IT) - Politika Grupe

IT sistemi će biti implementovani u cilju dobijanja konkurentske prednosti u poslu, davanju informacija donosiocima odluka, integracije unutrašnjih procesa, automatizaciji administracije i omogućavanja elektronske integracije sa kupcima i dobavljačima.

Razvoj IT infrastrukture Grupe i IT sistema moraju da se odvijaju prema zajedničkim smernicama kako bi se postigla potrebna unutrašnja i spoljna poslovna integracija.

IT strategija Grupe propisuje uslove kupovine, projektovanja i uvođenja rešenja sistema u svim kompanijama Grupe. IT rešenja koja čine prepreke tom razvoju neće biti dopuštena.

Sistemi Grupe moraju raditi tako da osiguraju visoku dostupnost, dok u isto vreme treba da izbegavaju nenamerno ili nepoželjno korišćenje. Alternativna rešenja za postizanje visoke stabilnosti i sigurnosti moraju stalno biti ocenjivana sa tehničke, kao i sa finansijske tačke gledišta.

Mreža i sistemi Grupe moraju da se razvijaju i vode preko organizacije koja je stvorena da zadovolji centralne i lokalne poslovne zahteve koje se traže od sistema.

Akvizicija i razvoj sisitema se moraju zasivati na međunarodno priznatim i naširoko korišćenim rešenjima, alatima i standardima. Standardna rešenja treba tražiti i koristiti gde god je to moguće.

Razvoj sistema u okviru Grupe mora biti ograničen na minimum i pokrivati samo područja gde upotreba standardnih rešenja nije moguća. Razvojni projekti moraju biti pod kontrolom u smislu vremena i troškova kako bi se dobila određena funkcionalnost, stabilnost i sigurnost. Prvenstveno, razvoj sistema Grupe mora da se odvija centralno. Jedino gde postoje posebne potrebe biće dozvoljen lokalni razvoj sistema, ali uvek koordinirane sa IT odeljenjem Grupe.

Kroz okvirne sporazume o kupovini, Grupa će dobiti povoljnije cene/servisne uslove u pogledu hardvera, softvera i drugih spoljnih pomagala. Sve IT-povezane kupovine moraju biti u skladu sa okvirnim sporazumima Grupe, gde takvi sporazumi postoje. Okvirni sporazumi Grupe uvek moraju da se izrađuju u saradnji sa odeljenjem nabavke.

IT politika ne pokriva razvoj softvera za proizvode ili proizvodne opreme.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati