Lokalno sastavljanje koje obavlja kompanija koja nije deo Grundfosa

Lokalno sastavljanje koje obavlja kompanija koja nije deo Grundfosa

Lokalno sastavljanje koje obavlja kompanija koja nije deo Grundfosa - Politika Grupe

Opšta politika Grupe je da proizvodi sve komponente i sastavilja sve gotove proizvode u Grundfos kompanijama. Međutim, ako tržišni uslovi to zahtevaju, sastavljanje Grundfos proizvoda se može predati u ruke agenata i dilera nakon prethodnog odobrenja od strane menadžmenta Grupe.

Koliko god je to moguće, standardni se proizvodi moraju kupiti sastavljeni iz Grundfos fabrike, dok se posebni proizvodi mogu sastavljati lokalno kako bi se osigurala brza isporuka.

Pre nego što se agentu ili dileru poveri lokalno sastavljanje Grundfos proizvoda, treba proveriti da li agent ili diler ima prikladne prostorije koje omogućavaju zadovoljavajuće uslove rada, skladišne objekte za komponente, itd.

Sva sastavljanja Grundfos proizvoda moraju biti sprovedena uz pomoć Grundfos posebnih alata, opreme i uređaja za testiranje koje isporučuje Grundfos na trošak partnera i nakon prethodnog dogovora.

Za sastavljanje, Grundfos će partneru dati potrebni know-how, nacrte i popise delova. Materijal je vlasništvo Grundfosa i koristiće se samo za gore navedene svrhe. Ni u kom slučaj partneru neće biti dopušteno da materijal preda trećoj strani. Ako se saradnja sa Grundfosom prekine, gore navedeni materijal treba da se vrati.

Grundfos će svoj know-how učiniti dostupnim partneru za rad na sastavljanju; partner će platiti troškove koji su uključeni, prema prethodnom dogovoru.

Svi sastavljeni proizvodi moraju biti pažljivo testirani u skladu sa Grundfos uputstvima.

Svi dogovori o lokalnom sastavljanju moraju biti sklopljeni u pisanom obliku i odobreni od strane pravnog sektora Grupe. Takvi dogovori obuhvataju finansijske uslove, kao što je partnerovo plaćanje za prenos know-how, dokumentacije i opreme, kao i regulisanje licencnih uslova, ako ih ima, o Grundfos tehnologiji.


    Facebook Twitter LinkedIn