Marketing

Marketing

Marketing - Pravila Grupe

U svojoj dugoročno poslovnoj strategiji Grundfos Grupa će se primarno orijentisati na tržište sa velikim budućim potencijalom, ali istovremeno će težiti da postane najrasprostranjenija Grupa u svetu. Markentinška strategija Grupe će se implementirati i blisko sarađivati sa tržišnim segmentom i prodajnom regijom.

Na svim tržištima, kao i u pojedinačnim segmentima, Grupa će težiti postizanju velikog tržišnog udela kako bi postala tržišni lider. Osim toga, marketinške aktivnosti će se temeljiti na znanju u području u kojem se raspon Grundfos proizvoda primenjuje.

U svojim marketinškim aktivnostima Grupa će koristiti kvalitet, ekološku svest i energetsku svest kao presudne parametre.

U svojim prodajnim aktivnostima Grupa će uvek iskoristiti visoku etičku marketinšku praksu. U njegovim/njenim prodajnim naporima nijedan član Grundfos osoblja ne može da govori nekorektno o bilo kojem konkurentu.

Grundfos kompanije će igrati aktivnu ulogu u odnosu na trgovinska udruženja i lokalne vlasti u onoj meri u kojoj se smatra povećanjem uticaja Grundfosa.

U cilju zaštite Grundfos imidža i uspostavljanju dobrih odnosa sa kupcima, svaka Grundfos kompanija će osigurati najbolju moguću uslugu nakon prodaje putem vlastite servisne organizacije dopunjenu Grundfos ovlašćenim servisnim partnerima.

Svaka odluka na tržištu Grundfos proizvoda u područjima gde Grupu ne zastupaju Grundfos kompanije, poslovnice ili zajedničke kompanije mora doneti uprava Grupe.

Cena proizvoda mora da se temelji na razmatranju visokog položaja Grundfos brenda, visokog kvaliteta asortimana proizvoda, lokalne strukture cena i ukupnih interesa Grupe.

Proizvodi Grupe prvenstveno će se prodavati kroz vlastite Grundfos prodajne organizacije i pod imenom Grundfos. Međutim, u slučaju akvizicije, uprava Grupe može odlučiti da proizvodi stečenih poduzeća treba da se prodaju u ime tih kompanija.

Kada je to opravdano okolnostima, prodaja drugim proizvođačima pumpi može se odvijati uz odobrenje od strane uprave Grupe.

Ako je potrebno, proizvodni asortiman se može povećati proizvodima drugih proizvođača pumpi. U takvim slučajevima ti proizvodi će se prodavati pod imenom Grundfos. Određeni deo uprave će odlučivati za koji proizvod je to bitno.

U posebnim slučajevima proizvodi treće strane mogu biti uključeni u proizvodni asortiman kako bi upotpunili određenu narudžbinu, ali u takvim slučajevima proizvod treće strane će biti prodavan pod imenom treće strane. Oprema treće strane može biti uključena u raspon Grundfos proizvoda gde to podržava prodaju Grundfos proizvoda.

Strategija brendiranja Grupe će osigurati da kupci, potencijalni zaposleni i drugi ulagači misle o Grundfosu kao najodgovornijoj, najviše okrenutoj budućnosti i najinovativnijoj grupi na svetu. Marketing aktivnosti Grupe moraju biti standardizovane prema Grundfos pravilima brendiranja kako bi se osigurao dosledan i uniformisan marketing u regijama i kompanijama.


    Facebook Twitter LinkedIn