Upravljanje ljudima

Upravljanje ljudima

Upravljanje ljudima - Politika Grupe

Upravljanje ljudima Grupe temelji se na stavu da su - pod uslovom da su odgovarajući uslovi određeni - zaposleni spremni da preuzmu odgovornost i da rade na odgovoran način u skladu sa osnovnim vrednostima Grupe.

Svaki zaposleni ima pravo i dužnost da upozori na okolnosti koje su po njegovom/njenom mišljenju neracionalne ili štetne za Grupu.

Grundfos organizaciona struktura će pomagati međuorganizacijsku saradnju u cilju efektivnog rešavanja raznih zadataka. Koliko god je to moguće, rad mora biti organizovan u samousmerenim timovima gde god to unapređuje zadovoljstvo kupca i zaposlenih, kao i produktivnost.

Cilj Grupe je dobro radno okruženje kako za sadašnje tako i za buduće zaposlene, koje ih potstiče da koriste svoje sposobnosti i koje im daje zadovoljstvo u poslu i osećaj dobrobiti. Grundfos je svestan svoje društvene odgovornosti i zapošljava ljude pod posebnim uslovima zapošljavanja.

Svaku poziciju mora da zauzme najbolje kvalifikovani kandidat. Trenutni zaposleni imaju prednost ukoliko imaju iste kvalifikacije kao i eksterni kandidati. Mora se osigurati da novi zaposleni mogu da se poistovete sa osnovnim vrednostima Grundfosa.

Grupa će nagraditi predane, odgovorne i kompetentne zaposlene profesionalnim i ličnim razvojnim mogućnostima. Rotacija posla (sledeći posao) će se koristiti kao aktivno sredstvo razvoja kako zaposlenog tako i Grundfosa.

Grupni program razvoja kompetencija mora da obezbedi da zaposleni dobijaju obrazovanje i obuku koja im omogućuje ne samo da ispune zahteve sadašnje pozicije, već i da budu spremni za buduće zahteve.

Osnovni stav grupe je da se svi zaposleni u pojedinim kompanijama tretiraju jednako, bez obzira na pol, rasu i religiju, kako bi se osigurale jednake mogućnosti zapošljavanja, uslovi zapošljavanja, osposobljavanja i napredovanja.

Naknada zaposlenih je fiksna i usklađuje se na temelju merodavnog tržišta i nivoima stručnosti. Grupa ima za cilj fleksibilan sistem nagrađivanja ohrabrujući inicijativu, angažman i rezultate.

Svi zaposleni će imati godišnji intervju razvoja zaposlenog tokom kog zaposleni i njegov/njen nadređeni zajednički procenjuju postignuća zaposlenog i raspravljaju ciljeve za narednu godinu, razvoj sposobnosti i naknade.

Mora se osigurati da rešavanje nesuglasica, kao i da se prestanak rada rešava na dostojanstven način.


    Facebook Twitter LinkedIn