Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja - Politika Grupe

Glavni cilj proizvodnih kompanija je da - u saradnji sa prodajom i marketingom Grupe - snabdevaju Grundfos kupce širom sveta visokokvalitetnim pumpama i sistemima pumpi.

Grundfos proizvodnja je organizovana u globalnu mrežu ravnopravnih i kooperativnih proizvodnih jedinica. Svaka pojedinačna proizvodna jedinica treba da bude dovoljno velika kako bi se omogućila racionalna proizvodnja, ali ne toliko velika da postane previše teško da se zadrži visok nivo fokusa na kupca i dobre saradnje između menadžmenta i zaposlenih.

Grundfos će odrediti geografski položaj proizvodnih jedinica na temelju komercijalnih razmatranja, uključujući efikasnost i brzu korisničku uslugu, sigurnost snabdevanja, marketing, troškove proizvodnje, lokalne socijalne uslove i dostupnost kvalifikovane radne snage.

Grupa će koristiti efikasne i integrisane sisteme proizvodnje, a time će osigurati da proizvodnja doseže visok nivo dostavne usluge u obliku konkurentnih vremena isporuke, visoke fleksibilnosti i poštovanju dogovorenog vremena isporuke.

Proizvodnja će aktivno učestvovati sa svojim zaposlenima i kompetencijama u razvoju i uvođenju novih proizvoda. Proizvodnja će nadalje utvrditi nove tehnologije proizvodnje i dalji razvoj postojećih proizvodnih tehnologija. U obavljanju tih zadataka, proizvodnja će razmotriti očuvanje energije, potrošnju resursa i uticaj na okolinu jednako važno kao i postavljanje ciljeva za poboljšanje profitabilnosti, logistike i kvaliteta.

Proizvodnja Grundfos proizvoda će se prvenstveno ostvarivati u okviru Grupe. To znači da će Grupa izrađivati proizvode i delove koji sadrže tehnologije koje su od strateške važnosti za Grundfos, dok se proizvodnja ostalih komponenti može ustupiti konkurentnim pod-dobavljačima. Odluka za outsource se može doneti samo u saradnji sa odeljenjem proizvodnje Grupe i internim dobavljačem.

Grundfos će koristiti najracionalnije metode proizvodnje s dužnim poštovanjem prema korisničkoj usluzi, okolini i profitabilnosti.

Efikasno upravljanje kvalitetom će osigurati da se specifikacija kvaliteta ispunjava.

Grundfos će nastojati da zaštiti okolinu, primarno pomoću ekološko prihvatljivih procesa i procesa očuvanja energije i kroz preventivno upravljanje okolinom, i sekundarno preduzimanjem zaštitnih mera.

Sve proizvodne jedinice moraju imati dobru radnu okolinu na baziranu na učestvovanju pojedinaca - zaposlenih. Cilj je visok nivo zadovoljstva i predanosti zaposlenog, kao i visok ukupni kvalitet proizvoda, usluga i internih poslovnih procesa.

Standardna oprema za proizvodnju mora da bude kupljena od spoljnih dobavljača, dok će se Grundfos znanje koristiti za razvoj i proizvodnju namenski izgrađenih mašina i opreme.

Pre ulaganja u dodatne proizvodne kapacitete, Grundfos će se pobrinuti da su postojeći proizvodni kapaciteti u potpunosti iskorišćeni uzimajući u obzir pouzdanost i fleksibilnost isporuke kao i nivoe zaliha.

Svi proizvodni objekti i postrojenja se moraju održavati na visokom standardu sigurnosti i izgleda, i oni moraju - kao minimum - biti u skladu sa lokalnim propisima. Preventivno održavanje proizvodne opreme mora osigurati njenu operativnost u svakom trenutku.


    Facebook Twitter LinkedIn