Nabavka

Nabavka

Nabavka - Politika Grupe

Sve nabavke će biti izvršene na temelju dobre poslovne prakse. To uključuje dugoročne zahteve, kvalitet, sigurnost snabdevanja, razmatranja o okolini, cena, kao i uslove plaćanja i isporuke. Pregovaranje sa dobavljačima, odeljenje grupne nabavke će obavljati odlučno i čvrsto - ali pošteno.

Kao glavno pravilo, kupovina će se obaviti na osnovu zahteva proizvodnje i vremena isporuke koja moraju biti najbolji mogući za proizvodnju. Glavni dobavljači će konstantno biti obaveštavani o dugoročnim zahtevima.

Najpovoljnija nabavka za Grupu će biti ostvarena kroz nabavku na osnovima Grupe. Te nabavke biće izvedene u skladu sa partnerskim i poslovnim sporazumima, kao i na temelju jasno formulisanih specifikacija.

Kao glavno pravilo, Grupa će sarađivati ​​sa dobavljačima za koje kvalitet, okolina, etika, fleksibilnost i sigurnost snabdevanja imaju visok prioritet. Osim toga, dobavljači treba da budu finansijski stabilni toliko da mogu da nadoknade štetu Grundfosu u slučaju izostanka snabdevanja ili pada kvaliteta.

Kako bi se postigla bliska saradnja i visoka sigurnost snabdevanja, Grupa će ciljati na nabavku velike količine od svakog dobavljača.

Iz strateških razloga može biti potrebno proširiti nabavku geografski; iz istog razloga fokus će u svakom trenutku biti usmeren na nabavku iz zemalja koje imaju niske cene.

U saradnji sa Grundos fabrikama, Grupa će stalno ocenjivati mogućnosti spoljne saradnje.

Sektor grupne nabavke će osigurati da se prevoz koordinira i sprovodi na ekološki najprihvatljiviji i ekonomičan način.

Da bi se postigla obostrana korist, partnerstvo mora biti zasnovano sa ključnim dobavljačima. Takva saradnja uključuje obvezu razmene iskustava i zajednički rad ka smanjenju Grundfos nabavnih troškova.

Gde je moguće, nabavka će biti izvšena direktno od proizvođača.

Grundfos kupci će dobiti povlašćeni položaj kao dobavljači, a sve ostale stvari su jednake.

Protok informacija između dobavljača i Grundfosa mora biti automatizovan kroz korišćenje informacijske tehnologije u najvećoj mogućoj meri.

Uslovi plaćanja uvek treba se uzmu u obzir kao aktivan parametar i nabavka mora biti prilagođena spoljnoj politici Grupe.


    Facebook Twitter LinkedIn