Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet - Politika Grupe

Grundfos pridaje veliku važnost pojmu kvaliteta kao integralnom delu celokupne organizacije i smatra osiguranje kvaliteta odlučujućim parametrom za nastavak rasta Grupe.

Upravljanje kvalitetom treba zasnivati na bezgrešnoj filozofiji i sprovoditi je u svim fazama od razvoja proizvoda kroz nabavku, proizvodnju i distribuciju do marketinga i usluga.

Svi zaposleni imaju pravo i obvezu da ukazuju na nedostatke, a kvalitet ima najviši prioritet kad se greške ili rizik od grešaka detektuju.

Upravljanje kvalitetom u procesu razvoja treba usmeriti prema razvoju robusnih i pouzdanih proizvoda koji imaju prave funkcije za kupce i koji mogu biti proizvedeni bez grešaka.

Upravljanje kvalitetom u proizvodnji treba da se usmeri prema bezgrešnoj proizvodnji zasnovanoj na visokoj sposobnosti procesa i punoj odgovornosti zaposlenih za vlastiti rad.

Kvalitet dobavljača mora biti proveren i odobren pre sklapanja kupoprodajnog ugovora i mora se redovno revidirati kako bi se postigla kontinuirana poboljšanja

Svi proizvodi koji su unutar ili van Grundfosa moraju da ispunjavaju iste uslove kao Grundfosovi vlastiti proizvodi i procesi.

Zadovoljstvo tržišta i pojedinih kompanija Grundfos proizvodima i uslugama moraju često da se prate i dokumentuju, i na nezadovoljavajuće rezultate se mora odmah reagovati.

Sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom treba imati za sve razvojne i proizvodne kompanije.


    Facebook Twitter LinkedIn