Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj - Pravila

Razvoj novih proizvoda mora se planirati na osnovu dugoročnih procena zahteva kupaca, finansijskih analiza i ciljeva rasta Grupe.

Svi istraživački i razvojni projekti moraju se pravilo rukovoditi. Važni parametri su funkcije proizvoda, cena i poštovanje dogovorenog rasporeda i budžeta.

Grundfos centar za poslovni razvoj je odgovoran za izgradnju i proširenje tehnološke spremnosti u okviru prioritetnih područja. Funkcija istraživanja i razvoja će iskoristiti najnovija dostupna saznanja.

U načelu, istraživanje i razvoj proizvoda održavaće se centralno. Mala istraživanja i razvoj se mogu osnovati u pojedinim komapnijama kad je to opravdano posebnim okolnostima i nakon odobrenja uprave grupe.

Funkcija istraživanja i razvoja će usredsrediti svoje napore na razvoj proizvoda u skladu sa poslovnim konceptom Grupe.

S obzirom na funkciju, kvalitet i cenu, proizvodi moraju osigurati da će Grupa biti prepoznatljiva u svom asortimanu proizvoda.

Postojeći proizvodi moraju stalno biti analizirani kako bi se poboljšala funkcija, kvalitet i ekonomičnosti.

U svom razvoju proizvoda i poboljšanjima Grundfos će nastojati da razvije najviše energetski efikasne i isplatljive proizvode. Integraciju elektronike uvek treba uzeti u obzir.

Razvoj proizvoda mora slediti zajednički proces projekta za integrirani razvoj proizvoda i sprovodiće se kroz unakrsne funkcionalne timove sa jednim zajedničkim vođom projekta.

Odvajanje razvoja tehnologije i razvoja proizvoda osigurati će brzi razvoj i fiksne rokove. Novi proizvodi uvek će biti razvijeni na temelju poznate tehnologije.

Gde je to moguće, proizvodi će biti projektovani iz upotrebljenih ili recikliranih materijala. Mora biti omogućeno sigurno odstranjivanje i proizvoda i ambalaže.

Dizajn proizvoda je važan element Grundfos brenda. Dizajn proizvoda će se održavati i poboljšavati kroz zajedničku politiku dizajna.

Važno je osigurati da Grundfos know-how u razvoju proizvoda i proizvodnih procesa nije dostupan neovlašćenim osobama.

Grupa će prvenstveno razvijati vlastite svrsishodne mašine i opremu, dok će standardna oprema za proizvodnju biti kupljena. Dizajn gorenavedene opreme morada bude u sklau sa istraživačkom i razvojnom funkcijom.

Funkcija razvoja ima za cilj dobijanje visokog stepena dodate vrednosti. Dizajn proizvoda i konstrukcija moraju da doprinose niskim ukupnim troškovima, uključujući niske troškove servisa. Nerđajući čelik je karakteristična Grundfos funkcija i treba da se koristi kao materijal onoliko koliko je opravdano iz tehničkih i finansijskih razloga.


    Facebook Twitter LinkedIn