Servis

Servis

Servis - Politika Grupe

Grupa smatra servis odlučujućim parametrom za konstantan rast. Grupa gleda na servis kao samostalni poslovni segment koji se razvija na zdravoj, finansijskoj osnovi.

Grupa će prodavati servis aktivno prema pojedinim tržišnim segmentima i održavati visoki nivo servisa u cilju pružanja korisnicima brzog i delotvornog servisa.

Servis uvek mora da obavlja radi dobro obučeno osoblje i obuhvata Grundfos proizvode, kao i proizvode drugih marki.

Svaka Grundfos kompanija će biti odgovorna za kvalitetan servis na vlastitom tržištu.

Lokalna Grundfos kompanija ima pravo na ugovor sa lokalnim servisnim partnerima za obavljanje servisnih obaveza za Grundfos proizvode. Takvi servisni partneri moraju posedovati stručnost i odobrene alate potrebne za obavljanje servisnog zadatka.

Kada Grundfos ili distributer zna da su Grundfos proizvodi ponovno prodati zemlji treće strane, moraju osigurati da proizvodi mogu da se servisiraju na području tržišta koje je u pitanju.

Grundfos proizvode će servisirati Grundfos ili distributer na vlastitom tržišnom područiju, bez obzira na zemlju iz koje su proizvodi kupljeni.

Kada distributer ili servisni partner radi servis, Grundfos će dati potrebni know-how i materijal na raspolaganje. Know-how se mora koristiti poverljivo.

Grundfos će pružiti prostor za obuke servisnog osoblja. Servis i popravka Grundfos proizvoda se mora vršiti uz korišćenje uputstva za rad, alata, opreme i uređaja za testiranje koji su određeni ili odobreni od Grundfosa.

Servis Grundfos proizvoda može biti u obliku popravke ili zamene proizvoda. Novi ili popravljeni delovi koji su u skladu sa Grundfos specifikacijama moraju se koristiti za popravku i montažu zamenskih proizvoda.

Zamenski i popravljeni proizvodi moraju biti označeni u skladu sa Grundfos standardima. Popravljen ili zamenski proizvod mora da bude u skladu sa istim tehničkim specifikacijama kao izvorni proizvod.

Grundfos servisno odeljenje će primati, popravljati ili obaveštavati o kanalima odlaganja dotrajalih proizvoda.

Zastareli proizvodi mogu da se servisiraju najmanje 10 godina nakon ukidanja proizvodnje. U suprotnom, Grundfos može da ponudi i isporuči zamenski proizvod.

Izveštaj kvara biće napravljen prema Grundfos standardima.


    Facebook Twitter LinkedIn