Upravljanje finansijama

Upravljanje finansijama

Upravljanje finansijama - Politika Grupe

Grundfos cilja na odgovarajuću kapitalizaciju operativnih kompanija Grupe. Ova kapitalizacija mora biti koordinirana kroz Grundfos Finance A/S. Kod prikupljanja kapitala, mora se uzeti u obzir trenutna struktura kapitala obzir kako bi se osigurala prikladna kombinacija kratkoročnih i dugoročnih kredita. Kad god je moguće, zaduživanje mora biti izvršeno putem Grundfos Finance A/S. Kapital mora biti podignut na najboljim mogućim uslovima. Kao glavno pravilo, zaduživanja od strane Grundfos preduzeća mora da bude u lokalnoj valuti.

Grupa će pružiti sigurnost za kredite kompanije ako to osigurava bolje uslove kredita ili niže kamatne stope. Nijedna Grundfos kompanija ne može pružiti sigurnost za svoje zajmove i kredite bez prethodnog dogovora sa Grundfos Finance A/S.

Kao glavno pravilo, svaka kompanija mora da koristi dva bankara koja će se imenovati u saradnji sa Grundfos Finance A/S.

Tokovi plaćanja moraju biti kontrolisani na takav način da su troškovi za prenos novca minimizovani i iznos pasivnog kapitala ograničen.

Grupa će smanjiti finansijske rizike prouzrokovane valutnom razmenom i kamatnim kolebanjima. Grundfos Finance A/S će odraditi to u skladu sa smernicama koje je odobrila uprava Grupe i odbor Grundfos Management A/S.

Ukupne rezerve likvidnosti Grupe se moraju održavati na nivou koji osigurava da se značajna kolebanja uplata i isplata mogu apsorbovati. Višak likvidnosti u operativnim kompanijama mora biti ponuđen Grundfos Finance A/S. Grupa će nastojati da zadrži dovoljno finansijskih rezervi kako bi se osiguralo pokrivanje kratkoročnih kapitalnih zahteva, kao i kapitalnih zahteva u vezi sa budućim strateškim ulaganjima.


    Facebook Twitter LinkedIn