Grundfos vrednosti

Grundfos vrednosti

 

ODRŽIVOST

ODRŽIVOST

Grundfos vodi svoje poslovanje na odgovoran i sve više održiv način. Izrađujemo proizvode i rešenja koja pomažu našim kupcima da uštede prirodne resurse i smanje uticaj na klimu. Preuzimamo aktivnu ulogu u društvu oko nas. Grundfos je društveno odgovorna kompanija. Mi vodimo računa o našim ljudima - i o onima sa posebnim potrebama.

OTVOREN I OD POVERENJA

OTVOREN I OD POVERENJA

U Grundfosu mi radimo ono što kažemo, i kažemo ono što radimo. Naša komunikacija je otvorena i iskrena između nas i sa svetom oko nas. Mi otvoreno iznosimo činjenice - čak i kad nisu prijatne.

USMERENOST NA LJUDE

USMERENOST NA LJUDE

Grundfos su naši ljudi. Mi razvijamo pojedinca. Svako u Grundfosu ima strast i potencijal. Svako ima mogućnost da utiče. Svako se mora osećati poštovano i cenjeno.

NEZAVISNI

NEZAVISNI

Glavni akcionar Grundfosa - sada i ubuduće - je Poul Due Jensen fondacija. Profit je sredstvo rasta - ne cilj sam po sebi. Mi u svakom trenutku pružamo zdravu finansijsku osnovu.

PARTNERSTVO

PARTNERSTVO

Grundfos stvara vrednosti kroz bliske odnose sa kupcima, dobavljačima i drugim interesnim grupama. Mi smo globalna kompanija koja se izgrađuje na lokalnom poduzetništvu. Mi verujemo da raznolikost podstiče inovaciju i razvoj.

UPORNO AMBICIOZNI

UPORNO AMBICIOZNI

U Grundfosu nikada ne prestajemo da postavljamo nove izazove ispred sebe kako bi brže došli do boljih rešenja. Ponosni smo na pružanje vrhunskog kvaliteta u svemu što radimo. Pokazujemo liderstvo i uvodimo novine u budućnost.