Održive zgrade

file

Grundfos se fokusira na zelene zgrade

Želimo da Grundfosove zgrade podržavaju naše vrednosti i brand. Osim toga, održivost mora biti u fokusu u vezi sa uspostavljanjem i održavanjem Grundfosovih zgrada. Istovremeno, nadamo se da oni mogu nadahnuti naše klijente i zaposlene na održiva rešenja.

Grundfosovo razumevanje održivosti je da naši objekti, unutar tehnički i ekonomski razumnih okvira, moraju ozbiljno uzeti u obzir potrošnju resursa, energetsku efikasnost, klimu i socijalne uslove.

Kao globalna kompanija, prilikom planiranja nove zgrade, kao i kod renoviranja postojećih građevina, ispunjavamo zahteve u LEED1 (LEED Green Building Rating system, USGBC), Zlatna nivo ili odgovarajuće zahteve u skladu sa lokalnim standardima. Gde je to relevantno dobijamo sertifikat zgrade. Ako se mogu dobiti prednosti okoline ili tržišta, lokalno ćemo ići na viši nivo ambicije, npr. LEED, nivo Platinum.

Lokalni uslovi i zahtevi će uvek igrati važnu ulogu. Iako, gde se procenjuje da tehnologija zgrada i tehnička rešenja iz drugih geografskig područija mogu da doprinesu preko dugoročnih prednosti okoline, moraju se ona koristiti.

Kada se kupe kompanije vrtke i zemljište, važno je da se uvek ocene uslovi okoline i transporta. Odgovornost Group Environment i Group Properties je da pratiti razvoj na područiju, kao i razvoj gore navedene politike

Group Properties snosi odgovornost za sprovođenje efektivne politike kada su nove zgrade napravljene, a postojeće građevine obnovljene.

  • Pogledajte ciljeve 2009- 2015. za održive zgrade
  • Pročitajte priču slučaju Grundfosovog fokusa na zelene zgrade u Indiji

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati