Ciljevi za održive zgrade

Održive zgrade - cilj 2009.-2015.

Grundfos je postavio ciljeve i definisao kôd zgrade, kroz sistem klasifikacije koji pokazuje nivo održivosti naših zgrada u rasponu od klase 1-3, gde zgrada klase 1 ima nisku potrošnju energije i vode ili se može da postigne LEED Gold nivo dostave ili zgrada se višim standardom performansi.

Ciljevi

  • Definište 'kod zgrade' za Grundfosove zgrade i postavite određeni cilj poboljšanja za sve Grundfosove stranice - godina 2009.
  • Definište 'kod zgrade' za Grundfosove zgrade i postavite određeni cilj poboljšanja za sve Grundfosove stranice - godina 2009.
  • Od 2010. kod zgrade klase 1 postaće cilj kojem treba težiti kod izgradnje novih Grundfosovih zgrada.
  • Obnovljivi izvor energije se bira gde je vreme povratka sredstava manje od 5 godina.
  • Do godine 2015. potrošnja energije naosnovu fosilnih goriva smanjena je sa 30% u svim postojećim zgradama (u odnosu na 2008. godinu). To može da se postigne kroz smanjenje potrošnje energije ili putem obnovljivih izvora energije.
  • Voda za domaćinstva se ne koristi za navodnjavanje od 2012.
  • Do godine 2015. ponovno korišćenje sive otpadne vode i kišnice predstavlja više od 30% potrošnje vode u svim postojećim Grundfosovim zgradama (u odnosu na 2008. godinu).
Održiva zgrada
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati