Poštovanje i predanost

Potpisivanje Kodeksa ponašanja

Grundfos Kodeks ponašanja

U Grundfosu cenimo naš ugled integriteta, te stoga očekujemo da će cela organizacija raditi u okviru društvenih, ekonomskih i ekoloških prioriteta Grupe kao što je definisano u Grundfos Misiji, Viziji i Vrednostima kompanije.

Verujemo da su poštenje i integritet prihvaćena praksa u svim kulturama. Dok prihvatamo da se običaji mogu razlikovati od jedne do druge zemlje, i morali se razlikuju, želja Grupe je da vodi naše poslovanje sa poštenjem i integritetom.

Grundfos Kodeks Ponašanja se kontinuirano ažurira i ojačava kako bi se poboljšalo naše korporativno upravljanje. U 2009. Kodeks Ponašanja je proširen svim aspektima UN Global Compact. Fokusira se na etici i pravnoj saglasnosti u granicama podmićivanja, zabave i darova, fer i zakonite konkurencije, sukoba interesa, poverljivosti, prihvatljivog računovodstva, ljudskih prava, radnih prava, okoline i političkih doprinosa.

Kodeks Ponašanja prikazuje načela koja usmeravaju ljude Grundfosa da deluju odgovorno. Potpisan je od strane svih Grundfos generalnih menadžera, ali Korporativno upravljanje i pridržavanje Kodeksa Ponašanja je važno za sve zaposlene.

UN Global Compact

Sam Grundfos se obvezao na UN Global Compact i deset načela u područiju ljudskih prava, rada, okoline i borbe protiv korupcije. U Izveštaju o održivosti, otkrivamo ciljnim grupama naš napredak u sprovođenju deset načela UN Global Compact, a podržava široka 2015 UN Millennium Development Goals.

Za dalje jačanje naše podrške, Grundfos je potpisao inicijativu Briga za klimu, gde se obvezujemo da ćemo postaviti određene ciljeve za smanjenje emisije štetnih gasova.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati