Odgovorno upravljanje dobavljačem

kamion u skladištu

Izgradnja pouzdanog partnerstva

Održivost i odgovornost su bitni prilikom izgradnje pouzdanog partnerstva sa dobavljačima. Kao pravilo, Grundfos samo sarađuje sa dobavljačima koji daju prioritet kvalitetu, okolini, etici, fleksibilnosti i sigurnosti snabdevanja. Verujemo da naša odgovornost ide dalje od porekla proizvoda i komponenti, jer smo odgovorni i u odnosu na ljude i zajednice od kojih uzimamo. U ovoj fazi, te u pogledu odgovornog upravljanja dobavljačem, naš glavni fokus je na dobavljačima Grupe direktnih materijala, npr. dobavljačima sirovina, komponenti i drugih materijala koji se koriste za direktnu proizvodnju.

Stoga očekujemo sve direktne dobavljače Grupe da poštuju Grundfosov Kodeks ponašanja dobavljača, koji se temelji na 10 načela Global Compacta. Međutim, naša ambicija nije samo poštovanje: Želimo i da sa uzme u obzir kao aktivan partner, koji stvara vrednost inspirišući naše dobavljače da se poboljšaju u oblasti održivosti i odgovornosti.

Grundfos očekuje da njegovi dobavljači održavaju visoke standarde, istovremeno priznajući da su naši dobavljači izvor kompetitivne nadmoći i ključ za postizanje naših strateških poslovnih ciljeva. Grundfos sledi niz dobro opisanih izvora procesa, koji svi podržavaju naš strateški pristup prema upravljanju dobavljačima. Odgovorno upravljanje dobavljačima je ugrađeno u ovim poslovnim procesima, kojim upravlja i podržava Prodaja Grupe. Prodaja Grupe je odgovorna za sve dobavljače Grupe, dok su lokalni sektori prodaje odgovorni za sve lokalne dobavljače. Osim toga, Prodaja Grupe podržava lokalne procese nudeći odgovarajuće alate.

Kod ponašanja snabdevača

U 2008., Grundfosov Kodeks Ponašanja Dobavljača je pokrenut kako bi se osigurao veći etički fokus i jasna komunikacija naših očekivanja od dobavljača. Grundfos samo želi da radi sa direktnim dobavljačima koji su spremni da budu u skladu sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača i da pokažu odgovorno upravljanje pod-dobavljača. To je bitno za našu ocenu kvaliteta, dostave i troškova, a time i za priliku da se smatra budućim partnerom. Kodeks ponašanja dobavljača je sada obavezni deo ugovornog odnosa koji postoji između Grundfosa i naših dobavljača

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati