Naš pristup

Naši osnovni koncepti

Korporativna održivost i odgovornost je sastavni deo našeg poslovanja

Grundfos posluje sa četiri osnovna koncepta: uslužnost i odgovornost, održivost i zajednička vrednost.

Uslužnost i odgovornost

Smatramo da imamo obavezu da se uvek se ponašamo odgovorno - u poslovanju i u društvu. Pridržavamo se internacionalnih i lokalnih standarda, regulativa i zakona bilo gde da poslujemo.

Osim toga, Grundfos posluje u skladu sa etičkim, legalnim i javnim očekivanjima postavljenim od strane društva. Ubeđeni smo da kao preduzeće imamo odgovornost prema okolini, zaposlenima i lokalim zajednicama, kao i za sprovođenje poštenog i ispravnog ponašanja prema našim kupcima, dobavljačima i konkurentima.

Održivost

Pored odgovornosti i usklađenosti, održivost je ključni koncept Grundfosa. Generalni cilj je da ova generacija u nasljeđe ostavi čistiju zemlju sa više enegije, nego što je to nama ostavljeno. Održivost je susretanje sa potrebama sadašnjosti, ali bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe, kako kod prirodnih izvora tako i kod društvene dobrobiti.

U Grundfosu, održivost je pre svega način na koji smo odgovorili na klimatske promene, kako je formulisano u Planu inovacija i u Grundfos belim novinama - naš odgovor na klimatske izazove (The Grundfos White Paper - our response to the climate challenge).

Zajednička vrednost

Kako bi povećali vrednost moramo dovesti uslužnost, odgovornost i održivost na viši nivo, odnosno stvoriti zajedničke vredosti. Jednostavno rečeno, u cilju stvaranja vrednosti za Grundfos, moramo stvoriti vrednost za ljude u zemljama u kojima poslujemo.