Stvaranje zajedničke vrednosti

Posao i društvo idu ruku pod ruku

Verujemo da se uspeh Grundfosa i uspeh društva uveliko međusobno osnažuje. Za stvaranje uspeha Grundfosa moramo takođe da stvorimo vrednost za društvo. To uključuje naše zaposlene, dobavljače, kupce i zajednice u kojima delujemo. Takođe obuhvata odnos prema okolini na način kojim će ga održati za društvo i naše buduće poslovanje.

U osnovi, verujemo da su Grundfos i društva u kojima poslujemo međusobno zavisni. Uspešnim kompanijama je potrebno zdravo društvo, i zdrava društva trebaju uspešne kompanije. Stoga, naše poslovne odluke slede načelo zajedničke vrednosti - vrednost koja je korisna za obe strane.

Stvaranje zajedničke vrednosti znači razmišljanje unapred, a u isto vreme isporuku jakih kratkoročnih rezultata. To znači da ćemo odabrati našu inicijativu održivosti i odgovornosti i pažljivo fokusirati svoje resurse na područija u kojima možemo doprineti najviše, i u isto vreme imati kompetativnu prednost. Na taj način, verujemo da možemo da služimo u obe svrhe. Koncept zajedničke vrednosti spaja održivost i odgovornost, izoštrava naš strateški pristup i povećava uticaj naših napora.

Model zajedničke vrednosti

Grundfos stvara zajedničke vrednosti, dok se kreće duž lanca vrednosti. Grundfos model zajedničke vrednosti identifikuje se preko četiri glavna područija stvaranja vrednosti; kupovina, proces, ljudi, i proizvod. To nam pomaže da identifikujemo i popišemo naše inicijative prema prioritetima, čime se povećava učinak za Grundfos i okolno društvo. Kao globalna kompanija svesni smo da se naše kompanije suočavaju sa različitim izazovima i problemima koji se odnose na održivost i odgovornost. Stoga, model odražava našu poslovnu strategiju razmišljanja na globalnom nivou, dok deluje lokalno, što omogućava našim kompanijama da se prilagode lokalnim uslovima.

Pročitajte više o tome kako je zajednička vrednost stvorena kroz ceo lanac vrednosti.

Pronađite reference kao primer našeg pristupa zajedničkoj vrednosti.

Model zajedničke vrednosti
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati