Naši ljudi

zaposleni

Odlično mesto za rad

Grundfos su ljudi. Inovativna i poletna radna snaga je bitna za naše sadašnje i buduće postojanje. Osim toga, moramo da zaposlimo i zadržimo najbolje i najpametnije. Verujemo da se to može postići stvaranjem odličnog mesta za rad, pružajući Grundfos ljudima mogućnosti za profesionalni i lični razvoj.

Kao globalna kompanija, stvaramo mogućnosti zapošljavanja u celom svetu i doprinosimo povećanju nivoa kompetencija u zajednicama u kojima smo prisutni. To je zajednička vrednost.

Raznovrsnost

Kao odlično mesto za rad, težimo različitosti među našim zaposlenima. Naš cilj je da reflektujemo društvo u celini kako bi osigurali najbolje moguće radno mesto i dinamičnu radnu okolinu.

Važan faktor u našem kontinuiranom uspehu je mešavina mladih i iskusnih zaposlenika. Osim toga, sprovedeno je nekoliko inicijativa kao što je postavljanje specifičnih ciljeva za žene u menadžmentu uključujući obučavanje, mentorstvo i planiranje karijere za ženske kandidate. Cilj je da imamo barem 25 posto ženskih menadžera u Grundfosu do 2015.

Drugi način da se osigura raznolikost u našoj kompaniji je da zaposli osobe sa posebnim potrebama. Cilj je da tri procenta Grundfos radne snage bude zaposleno pod posebnim uslovima, na primer zaposleni sa smanjenom radnom sposobnošću, invalidi i dugotrajno nezaposlene osobe.

Verujemo da je raznolika radna snaga važna za nas zbog inovacije i razvoja najboljeg mogućeg rešenja.

Talenat je ključ razvoja

Potrebni su veliki ljudi kako bi se zadovoljile ambicije naših strategija a razvijanjem talentovane organizacije moguće je stvoriti izvrsno radno okruženje. Razvoj talenta je stoga visoki prioritet u Grundfosu.