Strategije i politike

file

Korporativna održivost i odgovornost je sastavni deo našeg poslovanja

Naša zvezda vodilja za budući Grundfos formulisana je u Grundfos Nameri Inovacije. Kako bi se to ostvarilo, Grundfos je razvio poslovnu strategiju za period od 2011-2015. Poslovna se strategija fokusira na pet strateških tema:

  • Strukturno prilagođeni
  • Istinski globalni
  • Poslovna diferencijacija
  • Inovativni cilj
  • Dobri ljudi

Veliki napori su usmereni na definisanje našeg pristupa održivosti, koji je sada sastavni deo pet strateških tema. Ostvari će se smanjenjem našeg vlastitog negativnog uticaja, unapređenjem kupcima usmerenih zelenih rešenja, razvojem kompetencija za ostvarivanje Inovacijskog cilja, delovanjem u javnoj politici i revitalizacijom vrednosti koje nas vežu zajedno u globalnu kompaniju. Naše temeljne vrednosti, Kodeks ponašanja i politika predstavljaju temelj za odgovorno delovanje, Strategija Grupe nas vodi prema razvoju istinski održivog poslovanja.

Globalno delovanje

Kako bi se održivost i odgovornost sprovodila efikasno u Grundfosu, smatramo da je presudno da se korporativna održivost i odgovornost ugrade u celu organizaciju, što znači da su povezani ciljevi sprovedeni i primenjeni preko poslovnih jedinica i kompanija i na globalnom i na lokalnom nivou. Svatko od nas ima obvezu da radi u skladu sa tim.


    Facebook Twitter LinkedIn