Politika Grupe - korporativna društvena odgovornost

Zaposleni iz flex radionice

Grundfos - održiva kompanija

Grundfos posluje u skladu sa etičkim, legalnim i javnim očekivanjima postavljenim od strane društva. To utiče i odražava se na sve što radimo, na svaku odluku koju donesemo i svaku akciju koju napravimo.

U svakom trenutku ćemo se zalagati za održivost.

Naša globalna prisutnost, dakle, mora da bude usklađena sa lokalnom okolinom i ljudima na čije živote i uslove imamo uticaj. Aktivno ćemo se uključiti u lokalnu zajednicu i podržavaćemoi inicijative, koje će stimulisati lokalnu zajednicu, kao i Grundfos.

Grundfos - kompanija koja prihvata
Želimo da stvorimo kompaniju koja prihvata sa slobodoumnim radnim okruženjem koje je obeleženo dubokim poštovanjem prema razlikama između svakog pojedinog zaposlenog. Kao što se, naravno, naša društvena odgovornost prikazuje kroz konkretne inicijative u individualnim kompanijama Grupe na primeru zapošljavanja ljudi sa smanjenim radnim sposobnostima zbog fizički, mentalno ili socijalno vezanih razloga, pod fleksibilnim uslovima. Takvo zaposlenje se delom može zasnivati na državnim subvencijama gde su takva navedena u zakonima i/ili sporazuma.

Dobrobit naših zaposlenih nam je važna. To je razlog zašto je naš kontinuirani izazov da osiguramo zdravo i sigurno radno okruženje. Osim toga prirodan je deo kulture kompanije da ponude aktivnosti zaposlenima, koje idu dalje od profesionalnih tema kako bi se stimulisao timski duh i lične kvalifikacije zaposlenih. Kada shvatimo da postoje problemi vezani za posao, mi ćemo ponuditi pomoć - u tolikoj meri da je radno mesto u mogućnosti pomoći da reši ili ublaži problem.

Grundfos - odgovorna kompanija
Od sebe zahtevamo da naše društveno i etičko ponašanje mora biti u skladu sa međunarodnim deklaracijama za ljudska prava i radna prava - i stalno ćemo isto zahtevati od naših dobavljača. Povrh toga podsticaćemo naše klijente da deluju na društveno i etički odgovoran način.

Želimo da budemo odgovorna kompanija u delu i reči sa dužnim poštovanjem prema odgovarajućim poslovnim postupcima i etičkom ponašanju. Želimo biti priznati kao takvi od strane naših zaposlenih, kupaca, dobavljača, lokalnih zajednica u kojima radimo - i naših konkurenata.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati