Okolina, zdravlje i sigurnost

landscap

Politika Grupe - Okolina, Zdravlje i Sigurnost

Okolina, zdravlje i sigurnost (EHS) rad unutar Grundfos Grupe je deo korporativnog fokusa na održivom razvoju, što je deo naših temeljnih vrednosti. Ova EHS Politika je razvijena za opisivanje našeg pristupa u ukupnom EHS radu i kako bi se osiguralo da ispunjavamo očekivanja naših kupaca, zaposlenih, zajednice u kojoj živimo i drugih zainteresovanih stranaka. EHS Politika se odnosi na celu Grundfos Grupu i treba da se koristi za internu i eksternu komunikaciju.

Okolina
Sa globalnom prisutnošću i aktivnošću, Grundfos priznaje svoju odgovornost prema okolini. Stalno ćemo procenjivati i poboljšavati uticaj na okolinu svih naših aktivnosti i kroz konkretne akcije ćemo predstavljati dobar primer kako pokazati poštovanje i brigu za okolinu.

Zdravlje i sigurnost
Zdravlje i sigurnost naših zaposlenih je ispred svega. I zato ćemo konstantno unaprijeđivati radno okruženje naših zaposlenih preduzimanjem preventivnih akcija i obezbediti uslove rada u skladu su sa visokim profesionalnim standardima na radnom mestu. Osim toga, uvek ćemo postupati sa našim zaposlenima sa dostojanstvom i poštovanjem.

Obaveze
Kako bi se osiguralo neprestano unaprijeđivanje naših EHS performansi, napravili smo sledeće obaveze:

  • Koristićemo sertifikovane sisteme upravljanja ISO 14001 i OHSAS 18001 kako bismo ispunili i kontinuinirano poboljšavali sve aspekte vezane za Okolinu, Zdravlje i Sigurnost.

  • Obvezaćemo se da budemo u skladu sa primenjivim zahtevima i drugim zahtevima, kojima smo se obvezali. Želimo da postanemo uzor postavljanjem dobrog primera i da idemo dalje nego što zahteva zakon. Stalno ćemo unapređivati i uticati na lokalne i globalne zakone koji štite okolinu, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih, radnih mesta i zajednice.

  • Podstičemo zaštitu okoline, zdravlje i sigurnost prijateljsko i odgovorno razmišljanje kroz saradnju svih zaposlenih, komunikaciju i razmenu najboljih praksi.

  • Usklađujemo globalni pristup rada na Okolinu, Zdravlje i Sigurnost, kroz komunikaciju naših dostignuća na svim nivoima organizacije.

Iz perspektive životnog ciklusa procenjujemo i poboljšavamo ekološki uticaj naših proizvoda, procesa, objekata i dobavljača. Stalno tražimo održiva rešenja poboljšavajući radno okruženje naših zaposlenih i spoljno okruženje u kojem svi živimo i radimo.

Sektor Grupe za Okolinu odgovoran je za pripremu politike Okoline, Zdravlja i Sigurnosti, njegovu reviziju i održavanje.


    Facebook Twitter LinkedIn