Inovativni cilj

Izbor naše budućnosti

Verujemo da je ‘Inovacija suština’ ono što je prikazano na sloganu kompanije Be-Think-Innovate. Naša misija zahteva od nas da budemo tehnološki lider, a kompanija je u više navrata razvijala tehnologije i rešenja sa pogledom na buduće potrebe.

U 2008. smo dovršili Inovacioni cilj koji će fokus staviti na naše dugoročne inovacione napore koji idu do 2025.

Temeljni element Inovacionog cilja je snažna poruka za naše pronalazače da naša budućnost treba da nastavi da se gradi na održivom razvoju. Inovacioni cilj se sastoji od tri elementa - ZABRINUTOST-BRIGA-STVARANJE - od kojih svaki predstavlja izazov za našu organizaciju. Ali pravi izazov je da svaki glavni koncept koji pokrenemo u idućih 20-30 godina treba da zadovolji sva tri izazova istovremeno.

Zabrinutost-Briga-Stvaranje: Prvo postaviti održivost - biti tamo za rastući svet - biti pionir novih tehnologija
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati