Prvo održivost - naš odgovor na klimatski izazov

Održivost na prvom mestu

Naš odgovor na klimatski izazov

Klimatska promena predstavlja veliki izazov i za Grundfos i za ostatak sveta. Naša percepcija klimatske promene temelji se na nauci, a mi verujemo da klimatski izazovi stvaraju začarani krug klimatskih promena, nestašicu vode i veliku potrošnju energije.

Osim toga, slažemo se sa IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, da je ljudsko delovanje izazvalo ozbiljno uništavanje okoline, te da su, sa brzo rastućim stanovništvom, naši trenutni uzorci potrošnje neodrživi.

Industrija je deo klimatskog problema, i kao korporativni građani sveta, stoga verujemo da kompanije imaju odgovornost delovanja. Međutim, mi takođe verujemo da je industrija deo rešenja. Globalni odgovor na klimatske promene će stvoriti veću potražnju za rešenjima koja će smanjiti potrošnju vode i energije. Grundfos je u jedinstvenoj poziciji da zadovolji ovaj zahtev sa našim proizvodima, uslugama, partnerstvima i organizacionim glasom.

Fokus na inovaciji i razvoju proizvoda

Kako bi se suprotstavili klimatskim izazovima i osigurali ekonomski rast bez stvaranja klimatskih promena u budućnosti, moramo napraviti ogroman tehnički skok. Ako Grundfos želi i dalje da bude deo rešenja i da ima koristi od ogromnih poslovnih mogućnosti koje nude klimatske promene, moramo se i dalje fokusirati na inovacije i razvoj proizvoda. Moramo razviti i primeniti širok spektar inicijativa koje će raditi zajedno i terati našu kompaniju u više održivu budućnost.

Stoga je potrebno nastaviti naše inovacione aktivnosti i razvijati najbolja inženjerska rešenja za svetske probleme okoline. Treba da koristitmo našu maštu, da prihvatamo nove tehnologije, da tražimo sisteme rešenja i da ubrzavamo naš program okoline. To moramo da uradimo brže nego ikada pre. Osim toga, moramo da damo dobar primer smanjujući vlastiti uticaj na okolinu.

Grundfos Klimatska Bela Knjiga

Grundfos Klimatska Bela Knjiga je lansirana 2009. a razvijena je od strane menadžmenta Grundfos Grupe. Klimatska Bela Knjiga je naš odgovor na klimatski izazov i postavlja ukupni smer za buduće klimatske inicijative u Grundfosu. Osim toga, identifikovali smo pet obveza koje će usidriti naše klimatske napore:

    Stvari ćemo sami testirati i nikada više emitovati više CO2 nego što smo to učinili u 2008.;

Ulagaćemo u razvoj novih održivih proizvoda i rešenja;

  • Nastavićemo da razvijamo organizaciju koja razmišlja zeleno;
  • Uticaćemo na globalni klimatski program i pozicionirati Grundfos kao pravog globalnog igrača, i

    Facebook Twitter LinkedIn