Partnerstvo među stručnjacima

Partnerski model

Mi radimo ono što radimo najbolje

Sve donacije su poslate u Keniju i potrošene na sprovođenje održivih Water2Life projekata vode na temelju LIFELINK sistema.

Grundfos LIFELINK je odgovoran za sprovođenje i održavanje sistema LIFELINK osiguravajući da selo ima vode u mnogim godinama koje dolaze. Crveni krst edukuje selo oko higijene i vodene sigurnosti. Zajedno imamo snažno partnerstvo koje osigurava svakom doprinosu najveću i najdužu moguću trajnu vrednost.

Crveni krst Danska i Grundfos LIFELINK garantuju da će se svaki doprinos koristiti za održive vodne projekte. Grundfosovi zaposleni mogu da prate napredak i primenu vodnih projekata na intranetu.

Partnerski model

Partnerski model pokazuje kako su različiti učesnici u interakciji u Water2Life programu.

Na vrhu modela prikazani su Grundfosovi zaposleni - oni koriste komunikacionu platformu za širenje dobre inicijative i dobijanje znanja o programu i napretku u Keniji. Takođe direktno komuniciraju sa danskim Crvenim krstom koji sarađuje sa selima u Keniji, i sa kenijskim Crvenim krstom.

  • Šta radi LIFELINK?
  • Šta radi Crveni krst?

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati