Šta radi Crveni krst?

Obuka zajednice i upravljanje projektima

Prilikom postavljanja održivog vodnenog projekta, instalacija pumpe sa solarnim panelom nije dovoljna. Softverski aspekt, kao što je obuka zajednice o higijeni i upravljanju projektima, je jednako važna.

Osim toga, mi sarađujemo sa Crvenim krstom u projektima koje implementiramo u ime zaposlenih Grundfosa. Crveni krst ima dugogodišnje iskustvo u radu sa lokalnim zajednicama u zemljama u razvoju. Grundfos LIFELINK osigurava instalaciju sistema, tehničku obuku, servis i održavanje. Crveni krst sarađuje sa zajednicom kako bi se stvorio osećaj vlasništva, upravlja vodnim projektima i podučavanju lokalnih ljudi o zdravlju i higijeni.

Dečaci dobijaju vodu