Zašto Kenija

file

Keniji je neophodno - ali pomoć je na mestu

Prvih 10 sistema će se implementirati u Keniji od 2010. do 2012. - prvi sistem je implementiran u selu zvanom Kambi ya Juu 26. oktobra.

U Keniji, 25 miliona ljudi nema pristup vodi za piće - i živi u krajnjem siromaštvu. I zbog klimatskih izazova čak će i više ljudi u Keniji doživeti suše i nedostatak vode. To je razlog zašto je naš fokus na Keniji od 2010. do 2012.

Osim toga, u Keniji imamo Grundfos LIFELINK organizaciju sa servisnim odeljenjem na mestu i to je mesto gde smo vodili LIFELINK sistem od 2008.

S vremenom, Grundfos Brings Water2Life planira da osigura pristup čistoj vodi i u drugim zemljama sa problemima sa vodom. Ali prvo ćemo pokazati da možemo napraviti razliku u Keniji!

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati