Privatnost

Uslovi za korišćenje Grundfos digitalnih rešenja

Uslovi korišćenja

Opis usluga

Kada koristite Grundfos digitalna rešenja („digitalna rešenja“) možete imati pristup informacijama i uslugama koje Grundfos pruža.

Digitalna rešenja se sastoje od veb stranice kompanije Grundfos, sa koje možete koristiti određene usluge, kao što su rešenja samousluge, kontaktni obrasci, zahtevi za premijum sadržaj, prijaviti se za vesti itd. i posebnih Grundfos aplikacija kojima se može pristupiti bez kreiranja naloga, kao što su Grundfos GO Apps i Grundfos Product Center. Za neke aplikacije postojaće dodatni EULA i moći ćete kreirati nalog i tako dobiti pristup daljim modulima aplikacija.

Prihvatanje uslova

Digitalna rešenja koja vam Grundfos pruža, uključujući tu ažuriranja, poboljšanja, nove karakteristike itd. su predmet sledećih Uslova korišćenja („UK“). Grundfos zadržava pravo da ažurira UK u bilo koje vreme bez obaveštenja. Najnovija verzija UK se može videti klikom na vezu hiperteksta „Pravna pitanja“ koja se nalazi na dnu naših veb stranica. Pristupom digitalnim rešenjima ili korišćenjem veb lokacije u bilo kom obliku, podrazumeva se vaš pristanak da se obavežete ovim UK.

Odbijanje odgovornosti

Grundfos obezbeđuje digitalna rešenja samo kao uslugu i u informativne svrhe. Prenos ovih informacija ne kreira bilo kakvu vrstu odnosa sa kompanijom Grundfos. Ne biste trebali delovati na osnovu informacija dobijenih kroz Digitalna rešenja bez traženja podrške kompanije Grundfos. Iako se trudimo da održavamo informacije, softver i druge usluge u digitalnim rešenjima što tačnije, digitalna rešenja mogu sadržati greške ili propuste za koje mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost. Materijal i sadržaj digitalnih rešenja se daje „u viđenom stanju“ i bez garancije bilo koje vrste.

Kompanija Grundfos i bilo koja njena podružnica nisu odgovorne za bilo kakav gubitak hardvera, softvera ili datoteka, prouzrokovan korišćenjem digitalnih rešenja ili elemenata koji su preuzeti ili korišćeni iz/u digitalnih rešenja. Stoga Grundfos ne daje garanciju, da će digitalna rešenja ili usluge pružene u digitalnim rešenjima, bilo od strane kompanije Grundfos, bilo u ime kompanije Grundfos (uključujući besplatno preuzimanje softvera) ispuniti vaše potrebe, biti neprekinuti, na vreme, bezbedni ili bez grešaka i da su digitalna rešenja i serveri koje Grundfos koristi bez virusa i bagova, potpuno funkcionalni i tačni. Grundfos nastoji da održava digitalna rešenja i njihov rad ali kompanija Grundfos nije i ne može biti odgovorna za bilo kakve greške koje mogu postojati u digitalnim rešenjima ili njihovom radu.

Grundfos može dati veze do drugih veb lokacija ili pružiti aplikacije treće strane. Upotreba tih veb lokacija i/ili aplikacija treće strane je na vašu sopstvenu odgovornost.

Važeći zakon možda ne dozvoljava isključenje određene garancije, ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajnu i posledičnu štetu. U skladu sa tim, neke od gore pomenutih ograničenja ili isključenja se možda ne odnose na vas. Međutim, ni u jednom slučaju ukupna obaveza kompanije Grundfos i njenih podružnica neće preći uplaćeni novčani iznos, ako postoji, za korišćenje digitalnih rešenja.

Nezakonito i zabranjeno korišćenje

Kao uslov za korišćenje digitalnih rešenja, nećete ih koristiti u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim UK. Digitalna rešenja ne smete koristiti u bilo kom obliku koji može oštetiti, onesposobiti ili preopteretiti bilo koji server kompanije Grundfos ili mreže povezane sa serverom kompanije Grundfos ili ometati korišćenje bilo kog digitalnog rešenja od strane nekog drugog. Ne smete pokušati da zadobijete
neovlašćen pristup digitalnim rešenjima, drugim nalozima ili bilo kom serveru
kompanije Grundfos, putem hakovanja ili na druge načine. Ne smete pribaviti ili
pokušati da pribavite materijale ili informacije preko bilo kakvih sredstava
koja nisu sa namerom dostupna kroz digitalna rešenja.

Ne smete namerno unositi viruse, trojance, crve ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan.

Intelektualna svojina

Digitalna rešenja i svaki od njihovih sastavnih elemenata, uključujući posebno grafičke obrasce, podatke, softver, tekstove, logotipe digitalnih rešenja, su zaštićeni zakonom o intelektualnoj svojini, tj. posebno zakonom o autorskim pravima i /ili trgovačkom znaku.

Digitalna rešenja i svaki od njihovih sastavnih elemenata su u ekskluzivnom vlasništvu kompanije Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S vam daje ograničenu, neekskluzivnu dozvolu za korišćenje digitalnih rešenja na način kako je to naznačeno za svako od njih.

Svaka druga upotreba digitalnih rešenja ili nekog od njihovih elemenata predstavlja kršenje prava, osim ako prethodno ne postoji pismena dozvola kompanije Grundfos Holding A/S.

Obeštećenje

Vi ćete obeštetiti, kompaniju Grundfos (uključujući njene podružnice) usled bilo kakve odgovornosti, potraživanja, gubitaka i troškova, uključujući opravdane pravne naknade, koje su nastale vašim kršenjem ovih Uslova korišćenja, upotrebom ili zloupotrebom Grundfos naloga.

Pravni sporovi

Za bilo kakav spor koji nastane usled upotrebe aplikacija ili tumačenja UK, merodavni su zakoni Danske, osim zakonskih odredbi koje su u sukobu. Ekskluzivno mesto rešavanja svih sporova nastalih u vezi ovog EULA će biti Gradski sud u Kopenhagenu, u Danskoj.

Ako zakoni merodavni za ove okolnosti kasnije budu interpretirani ili izmenjeni na način da jedan ili više članova postanu nedelotvorni ili nevažeći, oni neće zahtevati
nepriznavanje okolnosti u celosti. 

Ostalo

Grundfos zadržava pravo da izmeni, suspenduje ili ukine digitalna rešenja, u bilo koje vreme, bez obrazloženja ili obaveštenja. Grundfos takođe zadržava pravo da vama, vašem administratoru pristupa ili bilo kom vašem ovlašćenom korisniku, ukine pristup digitalnim rešenjima bez obrazloženja ili obaveštenja. Bez ograničenja uopštenosti
navedenog, Grundfos može suspendovati ili ukinuti vaš pristup digitalnim rešenjima u bilo koje vreme, u slučaju da kršite bilo koji od UK.

UK čine kompletan ugovor između kompanije Grundfos i vas kao korisnika i koji zamenjuje sve prethodne ugovore.

U slučaju da Grundfos ne primenjuje neku odredbu, kompanija se ne odriče time svog prava da to učini kasnije. Ako sud nađe da se određeni uslovi ne mogu primeniti na vas, ostali uslovi i dalje važe. Grundfos može nameniti ovaj ugovor prema svom nahođenju bilo kom pravnom licu u Grundfos grupi

 

Pravila o privatnosti

Kako bi pružila digitalna rešenja, kompanija Grundfos sakuplja vaše lične podatke. Kada koristite Grundfos digitalna rešenja, vi pristajete da kompanija Grundfos obrađuje vaše lične podatke u skladu sa Pravilima o privatnosti.

Mi u kompaniji Grundfos razumemo da možda želite da zadržite poverljivost ličnih informacija koje dajete na mreži i svesni smo da imamo obavezu da pružimo prikladnu zaštitu i odgovorno obrađujemo sve lične informacije koje dobijemo.

Ako mislite da ne možete prihvatiti Pravila o privatnosti, savetujemo vam da ne koristite Grundfos digitalna rešenja.

Koju vrstu podataka sakupljamo i obrađujemo i u koju svrhu?

Po pravilu, možete pristupiti digitalnim rešenjima a da nas ne obavestite ko ste i bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

Međutim, kompanija Grundfos mora neki put da vam zatraži i registruje informacije koje otkrivaju identitet, kao što su ime, kompanija, adresa e-pošte, broj telefona i adresa („lični podaci“) kako bi pružila vesti ili druge usluge.

Kompanija Grundfos registruje i obrađuje lične podatke kako bi pružila zatražene usluge kada:

  • Koristite određenu samouslugu i kontaktne obrasce,
  • Šaljete upit ili nam dajete povratnu informaciju,
  • Prijavljujete se za bilten ili
  • Dajete bilo kakve lične podatke preko naše veb lokacije ili aplikacija.

Kompanija Grundfos registruje samo lične podatke koji su neophodni za pružanje usluge koju ste zatražili (npr. vašu adresu e-pošte ili privatnu adresu).

Kompanija Grundfos sakuplja podatke o vašem korišćenju digitalnih rešenja, uključujući vašu IP adresu, u svrhu sakupljanja znanja i razumevanja kao i u svrhu analize, kako bi kreirala kompletnu sliku o klijentu i stekla veće razumevanje o
zahtevima i ponašanju naših klijenata. Koristimo ovo znanje kako bi kreirali
prilagođenije korisničko iskustvo.

Grundfos ne čuva informacije o metodama plaćanja, kao što su brojevi debitne kartice, brojevi bankovnog računa i tome slično.

Ko je kontrolor podataka i kome otkrivamo lične informacije (procesori podataka)?

Kontrolor podataka je kompanija Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska i ona snosi odgovornost za bezbednost sakupljenih
informacija.

Kako bi isporučili robu ili usluge koje ste naručili, lični podaci uneti u digitalna rešenja se dalje otkrivaju:

  • kompanijama u Grundfos grupi
  • brižljivo odabranim trećim stranama kojima je povereno da koriste vaše lične podatke, uključujući ali se ne ograničavajući na:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Danska

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irska

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, SAD

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, SAD

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irska

Možda će biti potrebno da druge ovlašćene treće strane pristupe ili čuvaju lične podatke ako tako zahtevaju lokalni zakoni. Kompanija Grundfos takvim trećim stranama ograničava pristup i upotrebu ličnih podataka.

Kako čuvamo vaše lične informacije?

Vaše lične informacije i podaci se mogu čuvati i obrađivati u svakoj državi gde Grundfos ima postrojenja ili gde Grundfos angažuje davaoce usluga. Korišćenjem Grundfos digitalnih rešenja ili otkrivanjem informacija kompaniji Grundfos vi dajete pristanak na prenos informacija u države koje nisu vaša država boravka, koje mogu imati drugačija pravila o zaštiti podataka nego vaša država ili država u kojoj ste bili
locirani kada ste dali podatke kompaniji Grundfos.

Mi čuvamo lične informacije samo onoliko dugo koliko je potrebno za gore pomenutu namenu.

Pristup informacijama, žalbe

Imate pravo da izvršite proveru informacija koje je kompanija Grundfos sakupila o vama i možete uložiti protest u vezi sačuvanih informacija i obrade vaših ličnih podataka.  Ako su informacije netačne, nepotpune ili nevažne, imate pravo izmene ili brisanja informacija.

Osim toga imate pravo da se pobunite protiv bilo kakvog kreiranja profila od strane
Grundfos-a. Takođe možete uložiti žalbu danskoj Agenciji za zaštitu podataka.

Ako želite da saznate više ili želite da promenite informacije, slobodno kontaktirajte
Grundfos Holding A/S, popunjavanjem ovog kontaktnog obrasca.
 

Kontakt, dopune i ažuriranja pravila o privatnosti

Kompanija Grundfos je uvek dužna da poštuje zakonske zahteve koji se odnose na zaštitu privatnosti lica. Na vrhu naših Pravila o privatnosti, uvek možete videti kada su pravila poslednji put ažurirana.

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi naših pravila o privatnosti ili
na koji način koristimo vaše lične informacije, slobodno kontaktirajte Grundfos Holding A/S.