CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE, CRT, CRTE

Pregled

Pregled

Osnovni asortiman CR pumpi, koje se mogu naći u gotovo svim industrijskim postrojenjima, već je sam po sebi najširi dostupni asortiman. Zahvaljujući našem modularnom pristupu, mi smo ovaj asortiman učinili još većim.

Osnovni asortiman CR pumpi dostupan je u četiri različita materijala: liveno gvožđe, dve vrste nerđajućeg čelika i titanijum. Na raspolaganju je jedanaest veličina protoka, sposobnih da proizvedu pritisak od skoro 50 bara, kao i raznovrsne zaptivke vratila, gumeni materijali i nivoi snabdevanja naponom.

Delovi pumpe koji su najčešće izloženi problematičnim tečnostima ili izuzetno zahtevnim radnim uslovima mogu biti podešeni za predviđenu namenu i konstruisani za specifične zahteve.

Primena

CR pumpe pružaju kompletan asortiman pumpi tako da su sve namene, kako u industriji tako i u domaćinstvu, obuhaćene onim što Grundfos ima da ponudi. U obuhvaćene namene spadaju:

 • Sistemi za preradu vode
 • Sistemi za pranje i čišćenje
 • Sistemi sa morskom vodom
 • Pumpanje kiselina i baza
 • Sistemi sa ultrafiltracijom
 • Sistemi za reverznu osmozu
 • Plivališta.

Karakteristike i prednosti

 • Pouzdanost
 • Visoka efikasnost
 • Jednostavno servisiranje
 • Ušteda prostora
 • Pogodne za blago agresivne tečnosti
 • Visoka otpornost na koroziju
 • Rešenje sa jednom pumpom koje omogućava stvaranje visokog pritiska.
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Prednosti

 • Superiorna pouzdanost
 • Energetska efikasnost
 • Pouzdanost i performanse
Brošure

Brošure

 

CR – brošura o proizvodu

CR – Inovacija unutra

Brošura o sistemu i konceptu

Preuzmite PDF

2299 kb

CR – brošura o proizvodu

CR – rešenja po porudžbini

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

1776 kb

CRT – Grundfos-ove pumpe od titanijuma

CRT – Grundfos-ove pumpe od titanijuma

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

203 kb

CRN – MAGdrive

CRN – MAGdrive

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

1054 kb

CRN – sa vazdušno hlađenim vrhom

CRN – sa vazdušno hlađenim vrhom

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

594 kb

CR – CR pumpe sa ATEX odobrenjem

CR – CR pumpe sa ATEX odobrenjem

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

126 kb

CRN – dvostruka zaptivka vratila

CRN – dvostruka zaptivka vratila

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

711 kb

CRN – opseg visokog pritiska

CRN – opseg visokog pritiska

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

445 kb

CR – Grundfos LiqTec

CR – Grundfos LiqTec

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

224 kb

CRN – sa niskim NPSH

CRN – sa niskim NPSH

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

645 kb

CRN – farmaceutski

CRN – farmaceutski

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

194 kb

CRT – za desalinizaciju

CRT – za desalinizaciju

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

204 kb

CRT za industriju

CRT za industriju

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

270 kb

CRT za morsku vodu

CRT za morsku vodu

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

227 kb

Rešenja za pumpe po porudžbini

Rešenja za pumpe po porudžbini

Prilagođeno za napajanje parnih kotlova

Preuzmite PDF

2483 kb

CR – glava remenice

CR – glava remenice

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

119 kb

CR Monitor

CR Monitor

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

864 kb

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs