Digitalno doziranje, DME

Pregled

Pregled

Grundfos DME pumpe s digitalnim doziranjem kombinuju savršenu preciznost i lakoću upotrebe, obuhvataju velike količine doziranja u rasponu od 60 l/h do 940 l/h i dostupne su u nekoliko varijanti.

Digitalno doziranje

Upotrebom koračnog motora/EC pogona podešava se kontrola brzine radnog hoda i čini se krajnje preciznim. Trajanje svakog potisnog hoda zavisi od postavke protoka. Vreme usisnog hoda uvek ostaje konstantno, ali može biti produženo pomoću funkcije protiv kavitacije i time prilagođeno relevantnim potrebama. Na ovaj način usis se uvek vrši sa punom zapreminom hoda. Time se postiže kontinuirano doziranje i smanjuje se pulsiranje u sistemu za doziranje, što su važni faktori za obezbeđivanje besprekornog pumpanja medija koji ne sadrže gasove i kod instalacija u kojima su potrebne duže usisne linije.

DME pumpe imaju sve prednosti kojima se odlikuje dobro poznati manji raspon za digitalno doziranje, što precizno doziranje čini jednostavnijim nego ikad.

Precizno i jednostavno podešavanje

Rukovalac može lako da instalira i podesi pumpu da izbacuje precizno doziranu količinu tečnosti koja je potrebna za određenu primenu. Postavka pumpe se može direktno očitati na ekranu u ml/h ili l/h, pulsno ili grupno. Režim rada se lako prepoznaje pomoću ikona.

Odnos između min. i maks. opsega merenja 1: 800

Sa odnosom između min. i maks. opsega merenja deset puta boljim u odnosu na standardnu opremu, DME pumpe s digitalnim doziranjem pružaju maksimalnu fleksibilnost i preciznost.

Odnos između min. i maks. opsega merenja usisnog hoda može se svesti na 75 %, 50 % ili 25 % maksimalne brzine čime se obezbeđuje optimalno usisavanje i izbacivanje čak i najzahtevnijih tečnosti.

Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena tehnologija pogona i kontrola pomoću mikroprocesora pruža precizno doziranje tečnosti i mala pulsiranja čak i kada pumpa radi sa tečnostima koje imaju veliku viskoznost ili su degasirane. Umesto konvencionalnog podešavanja dužine hoda, kapacitet DME pumpe se reguliše automatskim podešavanjem brzine rada motora tokom ispusnog hoda, kao i pomoću fiksne brzine usisnog hoda. To obezbeđuje optimalno i jednoobrazno mešanje.

Komunikaciona mreža

Dostupna sa Profibus interfejsom za dostavljanje podataka o učinku i informacija o statusu radi kontrole kvaliteta, preventivnog održavanja i budućih referenci.

Zaštita od preopterećenja

Ugrađena zaštita od prenapona nadzire protivpritisak pumpe i štiti je od stvaranja prevelikog opterećenja.

Prekidački izvor napajanja

Zahvaljujući prekidačkom izvoru napajanja Grundfos DME pumpe s digitalnim doziranjem mogu se koristiti širom sveta u rasponu od 100-240 VAC – 50/60 Hz.

Nekoliko varijanti materijala

Glave za doziranje kod DME pumpi napravljene su od nerđajućeg čelika, PVDF-a i ekološkog, jeftinog polipropilena.

Procesi:

Doziranje biocida i hemikalija, maziva za podmazivanje trake konvejera, raznih vrsta kiselina, lužina, sredstava za flokulaciju i koagulaciju, katjonskih i anjonskih polimera različite viskoznosti, sredstava protiv taloženja i dezinfekcionih sredstava, CIP aplikacija

Aplikacije

  • Industrija celuloze i papira
  • Tekstilna industrija
  • Industrija hrane i pića
  • Prerada vode u industrijskim procesima i tretiranje otpadnih voda
  • Tretiranje vode za piće

Karakteristike i prednosti

  • Digitalno doziranje
  • Odnos 1: 800
  • Visoka preciznost – jedinstvena tehnologija
  • Doziranje medija velikog viskoziteta
  • Izdržljivost i pouzdanost

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brošure

Brošure

 

Digitalno doziranje do 940 l/h

Digitalno doziranje do 940 l/h

Brošura proizvodaPublikacija br.: 96529739Datum izdanja: 01.07.2012

Preuzmite PDF

851 kB - 2 stranice

pročistite svoje poslovanje

Pročistite svoje poslovanje

Brošura proizvodaPublikacija br.: 96902846Datum izdanja: 01-11-2008

Preuzmite PDF

2013 kB - 9 stranica

Doziranje i dezinfekcija

Doziranje i dezinfekcija

Brošura proizvodaPublikacija br.: 95719920Datum izdanja: 01-02-2012

Preuzmite PDF

2190 kB - 18 stranica

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?