DIP

Pregled

Pregled

Trostruki merni pretvarač i regulator

DIP (instrumenti za doziranje za bazene) prvobitno je konstruisan za bazene za plivanje, ali danas se koristi i za primene koje se odnose na preradu vode. On meri do tri parametra i može istovremeno da kontroliše dva parametra čime pruža savršenu kontrolu kvaliteta vode. DIP govori pet jezika što korisnicima koji nemaju prethodno znanje olakšava da vrše sve operacije.

Karakteristike

 • Merne elektrode za koje održavanje nije potrebno
 • Senzor za uzorkovanje vode koji sprečava predoziranje
 • Izbor kontrolnih funkcija
 • Jezici displeja: engleski, nemački, francuski, poljski i ruski
 • Navođenje operatera preko menija
 • Brza kalibracija

Monitoring i kontrolni parametri

DIP istovremeno meri najviše tri parametra:

 • Hlor, hlor-dioksid ili ozon
 • pH
 • Redoks

DIP istovremeno kontroliše najviše dva parametra:

 • Hlor, hlor-dioksid ili ozon
 • pH

Sistemi sastavljeni u fabrici

U naše unapred sastavljene sisteme ugrađene su naše ispitane i testirane elektrode i DIP regulatori; njih treba iskombinovati kako bi odgovarali specifičnim primenama i montirati ih na ploču spremnu za brzu ugradnju. Za svaku kombinaciju moguće je izabrati odgovarajuće merne ćelije i metode čišćenja.

Svaki sistem ima jednu od sledećih AquaCells-a:

 • D1, otporan na pritisak, sa čišćenjem motora
 • D2 otporan na pritisak, sa hidro-mehaničkim čišćenjem
 • D3, bez pritiska, sa hidro-mehaničkim čišćenjem

Karakteristike

 • Mogućnost montaže na osnovnu ploču i provodnici spremni za povezivanje
 • Pripremljeni kompleti kablova
 • Cl2 elektroda
 • Merni raspon od 0 do 30 mg/l za Cl2 ili ClO2
 • Merna ćelija sa senzorom protoka za uzorkovanje vode obezbeđuje bezbedan rad
 • Temperaturna kompenzacija.

Aplikacije

Komercijalne zgrade

 • Kontrola vode u bazenima
 • Prerada vode – komercijalne zgrade

Tretiranje vode za piće

 • Kontrola pH vrednosti za doziranje kiselina i baza, regulacija i kontrola ostataka hlora

Prerada vode za bazene i kupanje

 • Kontrola pH vrednosti za doziranje kiselina i baza, regulacija i kontrola ostataka hlora

Prerada vode u industrijskim procesima

 • Kontrola pH vrednosti za doziranje kiselina i baza, regulacija i kontrola hlora i hlor-dioksida
 • ili ozona

    Facebook Twitter LinkedIn

Prednosti

 • Merne elektrode za koje održavanje nije potrebno
 • Senzor za uzorkovanje vode koji sprečava predoziranje
 • Izbor kontrolnih funkcija
Brošure

Brošure

 

Brošura

DIP

The DIP (Dosing Instrumentation Pool) is specially designed for swimming pool applications. It measures up to three parameters and controls two parameters at the same time giving you perfect control of the water quality of your pool. The DIP speaks five languages making it easy for users without previous knowledge to carry out all operations.

Grundfosliterature-3579562.pdf (454 KB)

Brošura s podacima

DIP

Triple measuring amplifier and controller for pools The DIP (Dosing Instrumentation Pool) is specially designed for swimming pool applications. It measures up to three parameters and controls two parameters at the same time, giving you perfect control of the water quality of your pool.

Grundfosliterature-1191129.pdf (1 MB)

Brošura

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brošura

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Instalacija

Instalacija

Informacije i saveti

Grundfos je svetski proizvođač pumpi i srodnih sistema. Imamo kvalifikovane servisne inženjere koji će moći da vam pomognu tokom instalacije pumpe ili pronalaženja određenih rešenja. Proizvodi kompanije Grundfos proizvedeni su u skladu s visokim standardima što doprinosi njihovom dugom radnom veku. Naše dugogodišnje iskustvo kada je reč o raznim vrstama instalacija i instalacionim tehnikama takođe je ključni faktor koji doprinosi maksimalnom radnom veku Grundfos proizvoda i sistema.

Moći ćemo da vam pomognemo u sledećem:

 • Pružanju informacija o ispravnoj zaštiti naših pumpi
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za neophodno servisiranje/popravke
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za održavanje ispravnog funkcionisanja
 • Ispravnom postavljanju kablova radi ispunjavanja zahteva dobre prakse i elektromagnetske kompatibilnosti.

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste dobili punu podršku za vašu instalaciju.

Puštanje u rad

Da bi se postigle optimalne performanse veoma je važno da proizvod/sistem od samog početka bude ispravno ugrađen i podešen. Znanje i iskustvo Grundfos servisnih tehničara, kao i upotreba Grundfos servisnih alata za podešavanje performansi pumpe, garantuju da će biti postignuta najveća moguća efikasnost kao i potpuno ispravno funkcionisanje opreme. Puštanje pumpe u rad preporučuje se u sledećim slučajevima:

 • Ako se pumpama upravlja konvertorom frekvencije
 • Ako sistem pumpi radi u velikom sistemu, npr. u sistemu upravljanja objektom
 • Ako korisnik želi da nauči kako pumpa ispravno funkcioniše
 • Ako je pumpa vitalna veza u važnom postrojenju za proizvodnju/primenu
 • Kada je podešavanje presudno da bi Grundfos proizvod radio ceo planirani radni vek, npr. kada se koristi za tretiranje vode. U tim slučajevima puštanje u rad nije samo preporučljivo već obavezno
 • Kada treba obratiti pažnju na bezbednost, npr. u sistemima za dezinfekciju

Puštanje u rad se vrši postepeno i pravi se izveštaj o postavkama pumpe.


    Facebook Twitter LinkedIn
Postupak

Rad

Ugovor o servisiranju


Grundfos ugovor o servisiranju garantuje efikasan i neometan rade vašeg sistema pumpi i omogućuje vam pristup Grundfos servisima i ovlašćenim zastupnicima širom sveta, i sve to 24 časa dnevno.

Bolje je, i jeftinije, sprečiti nego lečiti

Kada kupite pumpu, želite da ona radi efikasno i pouzdano; zvanični ugovor o servisiranju sklopljen sa kompanijom Grundfos omogućiće vam da mirno spavate. Ovaj ugovor ima i ekonomskog smisla jer vam pruža fiksne troškove koje možete uključiti u svoj budžet za održavanje, kao i dodatne popuste.

Jednostavno možete da iskombinujete programe servisiranja koji odgovaraju vašim potrebama, a onda nama prepustite redovno održavanje koje će sprečiti zastoje u radu. Nudimo tri vrste ugovora o servisiranju koji su dostupni za sve pumpe:

 • Osnovni
 • Prošireni
 • Potpuni.


Koji god ugovor da izaberete, vašu opremu će uvek servisirati posebno obučeno osoblje.

Jeftin izbor

Dobro održavane pumpe mogu da smanje potrošnju energije i do 50 %. Nadalje, ne treba zaboraviti da u sistemu pumpi koje rade zajedno, samo jedna pokvarena pumpa može da utiče na sve ostale. Zahvaljujući Grundfos ugovoru o servisiranju ukupni troškovi rada pumpi svode se na minimum. Naši pažljivi proračuni troškova tokom radnog veka svih naših proizvoda znače da imamo uvid u stvarne troškove posedovanja svake naše pumpe.

Potpisivanjem ugovora o servisiranju i dopuštanjem da naši izuzetno kvalifikovani tehničari servisiraju vaše pumpe bićete zaštićeni od nepredviđenih troškova. Redovnim servisiranjem i održavanjem vaših pumpi biće zagarantovan njihov rad sa optimalnom efikasnošću.

Popravke i održavanje

Grundfos servis će održavati i popravljati vaše pumpe. Naši stručnjaci za servis mogu vam dati savet o efikasnosti, kao i predloge za uštedu novca na duge staze.

Popravke i održavanje sistema pumpi koje trenutno koristite

Naravno, nas u kompaniji Grundfos uvek možete pozvati radi popravke i zamene pumpi koje ste kupili od nas. Grundfos može popraviti vaše pumpe i vratiti ih u stanje kao kada su bile nove. Međutim, važno je upamtiti da nadogradnja ili čak zamena pumpe na duge staze može biti jeftinije rešenje od popravke. Videti odeljak "Nadogradnje i zamena" gde ćete saznati zašto ovo može biti dobar poslovni potez.

Efikasan servis – gde god da se nalazite

Grundfos servis Vam je uvek blizu. Zahvaljujući saradnji s našim lokalnim, ovlašćenim partnerima, uslugu servisa pružamo širom sveta. Pomoć kvalifikovanih stručnjaka za pumpe nikada nije predaleko, bez obzira na to da li vam je odmah potrebna pomoć ili želite da saznate nešto o tome kako uštedeti.

Grundfos Daljinsko upravljanje

Grundfos Daljinsko upravljanje je jeftin, pouzdan i siguran način praćenja i upravljanja instalacijama pumpi sa računara priključenog na Internet, i to po veoma niskoj ceni.

Povezivanje pumpi i ljudi

Zahvaljujući sigurnom i pouzdanom sistemu daljinskog upravljanja možete da pratite i upravljate sistemima pumpi sa računara priključenog na Internet, i to po veoma niskoj ceni.

Grundfos Daljinsko upravljanje je jeftin i direktan sistem za praćenje i upravljanje instalacijama pumpi u komercijalnim objektima, kao i u sistemima snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda. Time se smanjuje potreba za proverama na licu mesta i u slučaju alarma ili upozorenja, relevantne osobe bivaju direktno obaveštene.

Ovaj sistem pruža širi spektar pogodnosti i funkcija u odnosu na praćenje pomoću mobilnog telefona. Za one koji ne zahtevaju daljinsku automatizaciju procesa, Grundfos Daljinsko upravljanje je idealno rešenje za praćenje i daljinsku kontrolu u odnosu na tradicionalne sisteme SCADA (Supervizorska kontrola i prikupljanje podataka). Početna investicija je minimalna, a fiksna niska nadoknada pokriva troškove prenosa podataka, iznajmljivanja prostora na serveru i održavanja sistema, kao i kopiranja svih podataka.

Efikasno upravljanje alarmima

Raspored dežurstva u ovom novom telemetrijskom sistemu garantuje da će alarmi upućeni iz kontrolnih jedinica na licu mesta biti prosleđeni direktno relevantnim osobama. Upravljač sistema može da se prijavi sa bilo kog računara i odredi ko će dobijati alarme iz svake instalacije u bilo koje doba dana. Upravljači mogu napraviti plan za više godina unapred i lako mogu da unose svakodnevne promene u raspored.

Podešavanje servisiranja i održavanja

Promene u učinku pumpe mogu se pratiti pomoću grafikona trenda koji sistem automatski kreira. Ovakvo praćenje može pružiti naznake o pohabanosti ili oštećenju instalacije, a na osnovu toga moguće je isplanirati servisiranje i održavanje.

Interfejs za komunikaciju (modem CIU271) omogućava prenos podataka preko GPRS/SMS-a od vaših Grundfos pumpi i kontrolnih jedinica. Ugrađena višenamenska I/O ploča omogućava vam da povežete senzore i prekidače.


    Facebook Twitter LinkedIn
Zamena

Zamena

CAPS

Svrha CAPS-a je da ponudi alat koji sadrži kompletan katalog Grundfosovih proizvoda, kao i program za dimenzionisanje, kako bi se izabrala pumpa koja u potpunosti odgovara Vašim zahtevima.

Postoji i funkcija za opsežnu zamenu pumpi koja se odnosi na optočne pumpe za centralno grejanje, pumpe za toplu vodu i pumpe za odvođenje otpadnih voda, kao i mogućnost za pravljenje profesionalnih ponuda koje sadrže krive, crteže, propratni tekst, dijagrame ožičenja itd.

Takođe, program sadrži uputstva i priručnike za upotrebu za skoro sve Grundfos pumpe i to napisane na više jezika. Servisni crteži, šematski prikazi i liste delova su dostupni za sve pumpe za otpadne vode kao i za nekoliko drugih tipova pumpi.

CAPS je dostupan u dve verzije: WinCAPS, dostupan na CD-ROM-u, i onlajn verzija pod nazivom WebCAPS, mogu se naći na Grundfosovoj web stranici www.grundfos.co.yu. Dodatne opcije u WebCAPS-u su CAD crteži i Literatura.


    Facebook Twitter LinkedIn
Rezervni delovi

Rezervni delovi

BITI odgovoran je jedna od osnovnih vrednosti nas u Grundfos-u. Nama je od presudne važnosti da naše pumpe budu konstruisane tako da tokom čitavog svog radnog veka troše malo energije, a pružaju najviše moguće performanse. Jedan rezultat toga je da je ponuda servisiranja, što uključuje rezervne delove i komplete za zamenu, definisana još u fazi razvoja.
Prilagođena ponuda servisiranja, onlajn naručivanje i brzi odgovor distributivnih centara znači da ćete imati delove kada vam budu potrebni.

Spisak preporučenih rezervnih delova

Na ovom spisku se nalaze delovi koje treba da imate na licu mesta radi servisiranja vaših pumpi. Ove preporuke mogu se pronaći u odeljku o proizvodima u našem alatu WebCAPS.

Posebno napravljeni servisni kompleti

Servisni kompleti sadrže sve što vam je potrebno za održavanje ili određenu popravku, uključujući i uputstva za rastavljanje, zamenu i sastavljanje.

24-časovni servis za isporuku rezervnih delova

Da biste bili potpuno sigurni da nećete morati da čekate, možemo da izdvojimo zalihu rezervnih delova koji su presudni za vaš rad. To znači da će biti dostupni kad god vam zatrebaju.

10-godišnja garancija

Garantujemo da će rezervni delovi za bilo koju Grundfos pumpu koju danas kupite biti na raspolaganju najmanje u narednih 10 godina.

Onlajn alat za servisiranje

24-časovni pristup našem onlajn alatu WebCAPS moguć je s bilo kog računara. Sva tehnička dokumentacija i sve informacije potrebne za servisiranje pumpi biće vam odmah dostupni, i to u bilo koje vreme:

 • Servisna uputstva
 • Servisni klipovi sa objašnjenjima korak po korak
 • Interaktivni šematski prikazi
 • Crteži preseka.

    Facebook Twitter LinkedIn
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

How to Buy

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs