Grundfos Daljinsko upravljanje

Pregled

Pregled

Grundfos Daljinsko upravljanje je pouzdan, na internetu zasnovan sistem za kontrolu i upravljanje pumpnim instalacijama u komercijalnim zgradama, mrežama za vodosnabdevanje, postrojenjima za preradu otpadnih voda itd.

Pumpe, senzori, merači i Grundfos regulatori pumpi priključeni su na CIU271 (GPRS uređaj za prikupljanje podataka). Podacima možete pristupiti preko računara priključenog na Internet, što vam pruža jedinstven pregled sistema koji koristite. Ako senzor registruje graničnu vrednost ili ako pumpa ili regulator izdaju upozorenje, SMS poruka će odmah biti poslata osobi na dužnosti.

Promene u učinku pumpe i potrošnji energije moguće je pratiti i beležiti pomoću automatski kreiranih izveštaja i grafikona trenda. Time se može pružiti naznaka o pohabanosti ili oštećenju, a na osnovu toga moguće je isplanirati servisiranje i održavanje.

Primena

Grundfos Daljinsko upravljanje je pouzdan, na internetu zasnovan sistem za kontrolu i upravljanje pumpnim instalacijama u komercijalnim zgradama, mrežama za vodosnabdevanje, postrojenjima za preradu otpadnih voda itd.

Karakteristike i prednosti

  • Kompletan pregled statusa celog sistema kojim upravljate
  • Praćenje u realnom vremenu, analize i podešavanja iz udobnosti vaše kancelarije
  • Praćenje trendova i sastavljanje izveštaja koji otkrivaju mogućnosti za podešavanje učinka, a time i smanjenje potrošnje energije
  • Određivanje ko će primati SMS obaveštenja pomoću sedmičnih rasporeda lakih za upotrebu
  • Planiranje servisiranja i održavanja na osnovu stvarnih operativnih podataka
  • Onlajn razmena dokumentacije o sistemu sa svim relevantnim licima.
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Prednosti

  • Kompletan pregled
  • Onlajn povezivanje s vašim pumpama
  • Praćenje potrošnje energije
Brošure

Brošure

 

Grundfos Daljinsko upravljanje (GRM)...

Grundfos Daljinsko upravljanje (GRM)

Brošura o proizvodu

Preuzmite PDF

424 kb

E-rešenja i GRM

E-rešenja i GRM

Pregled podataka

Preuzmite PDF

524 kb

MPC i GRM

MPC i GRM

Pregled podataka

Preuzmite PDF

594 kb

Leaflet

Leaflet

SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823062

Preuzmite PDF

529 KB

Leaflet

Leaflet

Dedicated Controls and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823065

Preuzmite PDF

541 KB

Leaflet

Leaflet

Fire Systems with Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823068

Preuzmite PDF

592 KB

Leaflet

Leaflet

MP204 and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823067

Preuzmite PDF

517 KB

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs