RainJets

Pregled

Pregled

RainJet je hidroejektor predviđen za automatsko čišćenje rezervoara koji se koriste za privremeno skladištenje kišnice ili otpadnih voda radi izbegavanja problema s neprijatnim mirisima i očuvanja skladišnih kapaciteta.

RainJet vrši ispiranje sve dok se rezervoar potpuno ne isprazni i celokupan sadržaj ne bude ispumpan u odvodni sistem. Koristi vodu koja se već nalazi u rezervoaru zbog čega mu nije potreban spoljašnji izvor sveže vode.

RainJet je napravljen ili kao voda/voda (WW) ili kao voda/vazduh (WA) ejektor:

 • RainJet WW ima veći protok za čišćenje širih rezervoara
 • RainJet WA ima mlaz koji se meša s vazduhom i ima veći domet.

 

RainJet je napravljen isključivo od nerđajućeg čelika AISI 304/DIN1.4301 ili AISI 316/DIN 1.4401 i spregnut je s pumpom za otpadne vode tipa SE ili S.

Primena

Bez obzira na veličinu i izgled, jedan ili više RainJet-a s prilagođenom konstrukcijom lako mogu da se koriste za čišćenje rezervoara za prikupljanje i izjednačavanje vode, kao i rezervoara za kišnicu koji se koriste za skladištenje viška vode da bi se smanjila opasnost od:

 • Poplave ili zagađenja nadolazećih voda ako je kapacitet odvodnog sistema premašen
 • Nanošenja štete biološkim procesima u postrojenjima za preradu otpadnih voda u slučaju nadolaska neprerađenih voda iz industrijskih procesa
 • Poremećaja procesa prečišćavanja u postrojenju za preradu otpadnih voda usled hidrauličkog preopterećenja.

 

Karakteristike i prednosti

 • Dostupni ejektori tipa voda/voda ili voda/vazduh
 • RainJet WA je dostupan i sa 2. fazom za dodatni potisak
 • Izrada kompletno od nerđajućeg čelika zbog snage
 • Dostupno sa standardnim pumpama i mnogim veličinama motora
 • Ugrađena izdržljiva potapajuća pumpa za otpadne vode tipa SE ili S
 • Pogodno za rezervoare različitih veličina, dubina i oblika
 • Mešanje i čišćenje vrši isti uređaj
 • Veliki slobodan prolaz – bez zagušenja
 • Fiksirani spojevi ili spojevi sa auto-spojnicama koji odgovaraju svakom tipu instalacije
 • Pumpe sa auto-spojnicama radi lakšeg održavanja i veće fleksibilnosti.

    Facebook Twitter LinkedIn

Prednosti

 • Dostupni ejektori tipa voda/voda ili voda/vazduh
 • Izrada kompletno od nerđajućeg čelika zbog snage
 • Dostupno sa standardnim pumpama i mnogim veličinama motora
Brošure

Brošure

 

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs