SE i SL 9-30 kW

Pregled

Pregled

Pumpe za otpadne vode, modeli SE i SL, pružaju najveću ukupnu efikasnost na tržištu. Inovativne tehnologije kompanije Grundfos objedinjuju inteligenciju, motore, hidrauliku i funkcionalnost koji su dorasli izazovima koje predstavljaju današnje otpadne vode, povećavajući hidrauličku, električnu i mehaničku efikasnost vaših pumpi.

U pumpe su ugrađena SuperVortex radna kola za primene gde je potreban mali broj radnih sati, kada je sadržaj suve materije iznad 5 %, a sferni slobodni prolaz iznosi najviše 100 mm; u pumpe može biti ugrađeno i radno kolo sa S-tube za primene gde je potreban veliki broj radnih sati, kada sadržaj suve materije nije veći od 3 %, a sferni slobodni prolaz iznosi najviše 160 mm.

Radno kolo sa S-tube jedino je radno kolo na tržištu koje može da se uhvati u koštac sa izazovima koje predstavljaju savremene otpadne vode s varirajućim sadržajem suve materije. Jednostavna i robusna konstrukcija radnog kola sa S-tube pruža prvoklasnu hidrauličku efikasnost bez narušavanja slobodnog prolaza.

Pumpe SE i SL napravljene su da godinama rade bez problema i to kao potapajuće ili suve pumpe bez hlađenja motora. Povrh toga, ekstremno su pouzdane i veoma jednostavne za servisiranje.

Aplikacije

Pumpe SE i SL predviđene su za pumpanje otpadnih voda, industrijskih voda i nezaštićenog sirovog otpada u gradskim, komunalnim i industrijskim primenama s teškim uslovima rada. Mogu biti trajno ugrađene pomoću sistema sa auto-spojnicama i šinskim vodičima ili pomoću fiksiranih cevnih spojeva; ove pumpe su pogodne i za slobodno stojeću instalaciju ili za upotrebu kao prenosne radne pumpe.

Karakteristike i prednosti

 • IE3 efikasnost motora za značajne uštede energije i troškova.
 • Inteligentne prilagodljive kontrole omogućavaju pouzdan rad s malom potrošnjom energije.
 • Integrisani analogni senzori omogućavaju kompletno praćenje stanja pumpe.
 • Ručka koja se nalazi tačno na sredini omogućava postizanje ravnoteže i odgovarajuće podizanje.
 • Glatka površina jednostavna za čišćenje ekstremno je robusna i otporna na udarce.
 • U pumpu ulazi samo jedan kabl što pojednostavljuje njenu ugradnju, puštanje u rad i održavanje.
 • Priključak otporan na vlagu onemogućava da tečnost prodre u motor.
 • Patentirani SmartSeal zaptivač sa auto-spojnicom pruža potpuno nepropusnu vezu.
 • Zavrtnji koji se lako skidaju omogućavaju servisiranje pumpe bez upotrebe specijalnih alata.
 • Dupla mehanička zaptivka vratila obezbeđuje duži rad sa manje zastoja.
 • Kratko vratilo rotora smanjuje vibracije čime se štite zaptivke vratila i ležajevi.
 • Zatvoreni sistem hlađenja za suvu instalaciju.
 • Mogućnost izbora radnog kola SuperVortex ili radnog kola sa S-cevi .
 • SmartTrim omogućava lako podešavanje zazora radnog kola za maksimalnu efikasnost pumpe.

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Prednosti

 • IE3 efikasnost motora
 • Integrisani analogni senzori
 • Novo radno kolo sa S cevi
Brošure

Brošure

 

S-cev, brošura o proizvodu

S-tube, brošura o proizvodu

Brošura proizvoda Publikacija br.: 98184544Datum izdanja: 01.03.2012

Preuzmite PDF

1410 kb

GRUNDFOS SE i SL modeli

GRUNDFOS SE i SL modeli

Brošura proizvodaPublikacija br.: 98164501Datum izdanja: 01.06.2012

Preuzmite PDF

3263 kb

Pumpne stanice

Pumpne stanice

Suvoinstalirane pumpne stanice za otpadne vode sa sistemom za razdvajanje

Preuzmite PDF

1.9 MB - 12 strana


Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?