43. Međunarodna konferencija - "Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad"

23/04/2013

Subotica

43. Međunarodna konferencija "Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad"

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, voda i otpadnih voda saveza Srbije, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, u saradnji sa gradom Subotice i Privredne komore Srbije je organizovalo 43. Međunarodnu konferenciju "Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad" od 10. do 12. aprila 2013 u Gradskoj skupštini i kongresnoj dvorani hotela "Patria" u Subotici.  

Cilj konferencije je da se razmene znanja i iskustva u ovim tematskim oblastima i primenu usvojenih politika i standarda koji vode ka poboljšanju životne sredine.
Konferenciju je svečano otvorio pomoćnik ministra za razvoj, energetiku i zaštitu životne sredine koji je Mirko Grubišić, tom prilikom, rekao da u budućnosti očekuje ozbiljnu investiciju u prečišćavanje otpadnih voda.

Grundfos Srbija je i ove godine učestvovala na ovoj konferenciji. Iskoristili smo ova dva dana za uspostavljanje novih važnih poslovnih kontakata i učvršćivanje starih odnosa u okviru ovog segmenta. Svi posetioci su imali priliku da posete PPOV Subotica, koji je jedan od Grundfos referentnih mesta, gde je instalirano 10 x SE1 (2,2 - 4 kV), 2 x AP 12; 4 x SRP recirkulacione pumpe (3.5 - 18 kV), 10 x S (Sarlin) pumpe za otpadne vode (7,5 - 23kV) i Grundfos Aldos - Polidos.


Vanja Daničić - Sales Manager Water Utility South East Balkan je u okviru konferencije održao prezentaciju i predstavio Grundfos S-tube i liniju proizvoda za aeraciju zajedno sa novim Grundfos blowers.