Grundfos iSOLUTIONS: HVAC

CBS HVAC

Jednostavna instalacija i puštanje u pogon

Pogledajte kako da uz Grundfos TPE3 osigurate laku instalaciju i puštanje u pogon HVAC sistema.  TPE3 se može lako povezati sa bilo kojim sistemom upravljanja zgradom, povećavajući udobnost krajnjeg korisnika, potpuno je fleksibilna i prilagođava se opterećenju u zgradi. 

Detaljno proučite potencijal inteligentnih HVAC rešenja

Hot water

Poboljšanje cirkulacije tople vode u domaćinstvu sa TPE3

U gradskoj bolnici danskog grada Viborg, stabilno snabdevanje toplom vodom je osnova održavanja visokih higijenskih standarda. Saznajte kako bolnica trenutno dobija toplu vodu, čim se slavina otvori, zahvaljujući cirkulacionoj pumpi TPE3 sa kontrolom konstantne temperature.  

Chilled water

Efikasnost sistema rashladne vode u poslovnim zgradama 

U proseku, 30-40% potrošnje energije u poslovnim zgradama dolazi od HVAC sistema. Pogledajte kako efikasni sistemi rashladne vode, kao što su sistemi sa promenljivim primarnim protokom, mogu doprineti smanjenom utrošku energije kao i smanjenju zagađenja i emisije CO2. 

Boiler shunt

Kotlovske pumpe sa skretnicom u sistemima sa nekondenzacionim kotlovima

Kotao je osnovni deo modernih sistema za grejanje, koji zahteva pažljiv tretman i zaštitu radi produženja radnog veka. Istražite kakvu ulogu ima zaštita hladnog kraja kotla, uključujući i to kako da dimenzionišete pumpe da bi ispunile zahteve protoka i puštanja u rad putem digitalne daljinske kontrole.

Višenamenska pumpa MAGNA3 za sve HVAC sisteme

Naučite kako da lako sprovedete instalaciju i puštanje u rad zahvaljujući mogućnostima Grundfos MAGNA3 pumpe. Prednosti su: 

  • Jednostavna instalacija i puštanje u rad
  • Smanjena potrošnja energije 
  • Povećan učinak sistema  

Velika Jyske banka je smanjila svoju potrošnju energije za 60%

Saznajte kako je Jyske Bank maksimalno povećala povrat investicija uz Grundfos, umanjujući potrošnju energije a istovremeno povećavajući štednju. 

Danish bank

Ispitajte Grundfos iSOLUTIONS za HVAC sisteme u zgradi

Air-con & Chilled Water

Eliminišite smrzavanje rashlađivača i isključenje pomoću promenljivog protoka

Bez minimalnog protoka, sistemi rashladne vode podložni su smrzavanju i isključivanju. Saznajte kako Grundfos iSOLUTIONS obezbeđuje optimalan učinak inteligentno kontrolisanim promenljivim protokom i smanjenjem kompleksnosti sistema.

Pročitajte više

Boiler systems

Osigurajte optimalnu povratnu temperaturu u bilo kojoj konstrukciji kotlovskog sistema

Bez optimalne povratne temperature, kondenzacioni i nekondenzacioni kotlovi imaju rizik od korozije, termičkog šoka i havarije. Naučite kako da konfigurišete i kontrolišete kotlove na inteligentan način.

Pročitajte više