Srbija – Lazarevac

Overview_TEXT

Pregled

DRENAŽNA LINIJA BUNARA - Površinski kop “Tamnava – Zapadno polje”

Situacija:

Nadlezni u RB “Kolubara” d.o.o. Lazarevac dali su odvodnjavanju kopova apsolutni prioritet u narednom periodu. Drenažna linija bunara treba snižavanje nivoa podzemnih voda treba da omogući nesmetan rad rudarske i pomoćne mehanizacije, kako na uglju tako i na otkrivci. U velikim sistemima odvodnjavanja od velike je važnosti dase sistem postepeno uvede u radni režim, počevši sa malim protocima bunarskih pumpi, da bi se tokom eksploatacije postepeno povećavao kapacitet bunara i doveo na optimalni nivo. U slučaju da pumpe na početku eksploatacije novog bunara startuju sa maksimalim kapacitetom, bunar će propeskariti za veoma kratko vreme, čime će pored samog bunara vrlo brzo biti uništena i pumpa. Kako su nadležni u RB “Kolubara” zahtevali trajan i pouzdan sistem, bilo je neophodno ponuditi efikasno rešenje i objediniti pumpe, kontrolne ormare i softver koji će ih povezadi u jednu celinu.

Pored osnovnih zahteva bilo je neophodno obezbediti i sledeće:

 • kontrolisan nivo podzemnih voda
 • poboljšane funkcije zaštite pumpi
 • lak sa korišćenje i robustan sistem koji omogućava raličite metode kontrole
 • neophodne podatke u kontrolnom centu
 • rešenje- sistem ključ u ruke (pumpe + kontrolni ormar + SCADA), prethodno testiran i odobren

Grundfos rešenje:

Uz veliku tehničku podršku i iskustvo ovlašćenog servisnog partnera, Grundfos je ponudio sistem koji u potpunosti odgovara postavljanim zahtevima od strane krajnjeg korisnika i sastoji se od sledećih komponenti:

 • potopljne bunarske pumpe
 • senzora nivoa, protoka, pritiska, temperature...
 • kontrolni ormar sa PLC-om, frekventnim regulatorom, upravljačkom jedinicom sa kontrolnim displejom i antenom
 • SCADA (System for Control and Data Acquisition) u kontrolnom centru koji omogućuje:

                    - Praćenje i kontrolu glavnih parametara Sistema (istoriju, praćenje podataka i alarma, ponašanje sistema…)

                    - Čuvanje svih podataka u zajedničkoj bazi podataka

                    - Automatske periodične izveštaje

Rezultat:

Nakon eksploatacije ovako ugradjenog sistema, uočena su značajna poboljšanja:

 

 • duži radni vek pumpi
 • dostupni podaci obezbedjuju iscrpnu bazu za modeliranje sistema u budućnosti i potrebne analize
 • jednostavna nadgradnja sistema kako u tehničkom tako i u smislu kapaciteta
 • nekoliko različitih nivoa zaštite sistema
 • sistem predvidjanja mogućih kvarova
 • smanjenje troškova eksploatacije
 • odvodnjavanje je potpuno kontrolisano i merljivo
 • podaci o sistemu dostupni u jednoj zajedničkoj bazi podataka
 • plug and play komandni ormari veoma laki za korišćenje

 

Krajnji korisnik je veoma zadovoljan rezultatima kompletnog sistema u eksploataciji i rezultatima snižavanja nivoa podzemnih voda na površinskom kopu, koji su daleko premašili očekivane vrednosti, sa realnom tendencijom daljeg poboljšanja u budućnosti.

Ovakvim rešenjem omogućeno je praćenje parametara sistema, što omogućava detaljno planiranje budućih akcija i pravovremeno predvidjanje redovnog održavanja.

Tema:

Odvodnjavanje

Lokacija:

Površinski kop “Tamnava – Zapadno polje”

Firma:

“Kolubara” d.o.o. - Lazarevac

SP
SP
Contacts_TEXT

Kontakt

Ako Vam je potrebno slično rešenje, kontaktirajte nas za dalje informacije.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs

Kontakt

Ako Vam je potrebno slično rešenje, kontaktirajte nas za dalje informacije.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs