Video: Create a Facebook Business Profile

Ovaj video objašnjava kako instalater može promovisati svoju delatnost i usluge preko Facebook Business naloga.

Pogledajte kako možete promovisati svoje usluge na novi i uzbudljiv način!