Predstavljamo novu SCALA2

Grundfos SCALA2: Sve u jednom - pumpa za idealan pritisak u domaćinstvu  

SCALA2 je komakta i tiha pumpa koja omogućava idealan pritisak na svim točećim mestima u svakom trenutku. Pogledajte video iznad koji ukratko prikazuje prednosti i primene SCALA2. Za sve tehničke detalje i činjenice posetite stranicu proizvoda o SCALA2.

Ostali video klipovi

– Želite da saznate kako SCALA2 obezbeđuje idealan pritisak u svakom trenutku?

– Proverite kako da instalirate SCALA2 u samo 3 koraka