Sekundarna strana čilera

SEKUNDARNA STRANA ČILERA – INTELIGENTAN NAČIN


Sekundarna strana čilera

OPIS

U najvećem broju situacija čilerima se rukuje prevelikim protokom sa sekundarne strane.

To znači da se koristi previše energije za cirkulaciju vode kao i za jedan manji deo sa strane isparivača.

Inteligentni princip kontrole Grundfos iSOLUTIONS održava konstantnim oslobađanje toplote sa sekundarne strane čilera.

Zbog toga se konstantna temperatura održava sa strane gde se nalazi isparivač - stvarajući tako optimalne radne uslove.

 

PREDNOSTI

  • Smanjenjem protoka kroz sekundarnu stranu čilera održava se puna površina čilera, što znači sa je aktivna površina veoma blizu svojih punih dimenzija
  • Potrošnja energije i protoka je značajno smanjena

PROIZVODI

CRE, CUE, DPI, Hydro MPC, NB, NBE, NK, NKE, RPI, TP, TPE, VFI

Srodne teme